Den HelderPolitiek

TONK regeling verlengd tot 1 november

Den Helder – De TONK regeling is verlengd tot 1 oktober 2021. Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente Den Helder de TONK aanvragen tot 1 november 2021.

TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Vanuit deze regeling kunnen inwoners, die te maken hebben met een onvermijdelijke en onvoorziene inkomensterugval door de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, financiële ondersteuning ontvangen voor de noodzakelijke kosten. De regeling die in maart is ingevoerd, werd eerder al versoepeld omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Het aantal aanvragen valt tegen, laat Den Helder weten. “Dit is een landelijke ontwikkeling, maar met de verlenging en versoepeling van de beleidsregel hopen we de doelgroep van de TONK te vergroten en meer inwoners en ondernemers van Den Helder financieel te kunnen ondersteunen.”

Aanpassing beleid
De TONK beleidsregel werd eerder al op twee onderdelen aangepast:
Draagkrachtberekening: de originele beleidsregel gaat uit van woonlasten (huur, hypotheekrente, kosten van gas, water en licht). Hier worden de kosten van de zorgpremie aan toegevoegd. “Om te voorkomen dat aanvragers allerlei bewijsstukken over hun zorgpremie in moeten leveren, gaan we uit van de gemiddelde zorgpremie zoals die berekend is door het Nibud. Dat is een maandelijks bedrag van € 130,00 per volwassene.”

Volledige hypotheeklasten: de aangepaste beleidsregel gaat uit van de volledige hypotheeklasten in plaats van alleen de hypotheekrente. “Hiermee kunnen we woningeigenaren beter ondersteunen in het voldoen van hun woonlasten.”

Wat betreft het inkomen: “voor ondernemers die aangeven dat de privéonttrekkingen noodzakelijk hoger zijn dan de netto winst, gaan we voor wat betreft het inkomen uit van de netto winst. Daarmee kunnen ondernemers die voor hun privé vaste lasten het vermogen uit hun onderneming aanspreken of hun lasten uit (zakelijke) leningen voldoen, mogelijk toch in aanmerking komen voor de TONK. Een verklaring van de ondernemer hierover is voldoende.”

Aanvragen
De TONK is aan te vragen via een formulier op de website van de gemeente Den Helder. Of via contact met het team Bijzondere bijstand, bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur op telefoonnummer 14 0223. Of mail naar bijzonderebijstand@denhelder.nl. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. En is tot uiterlijk 1 november 2021 mogelijk.

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode van januari 2021 tot oktober 2021. Er kan maximaal 1000 euro per maand worden uitgekeerd. De TONK-uitkering is geen lening, dus hoeft niet te worden terugbetaald.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button