Hollands Kroon

Viskringloop Wieringermeer geopend voor publiek

Hollands Kroon – Hoogheemraad Siem Jan Schenk, wethouder Theo Meskers en Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, hebben woensdag 2 juni de VisKringloop Wieringermeer in Slootdorp geopend voor publiek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het gebied van ruim 17 hectare in 2020 aangelegd om de vismigratie van en naar de Wieringermeer te verbeteren. Omdat het gebied ook aantrekkelijk is voor wandelaars zijn er een uitkijktoren en informatiepanelen geplaatst en is er een wandelpad aangelegd.

De VisKringloop, gelegen in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos, is een leef- en opgroeigebied voor vissen die trekken tussen zoet en zout water, zoals de glasaal en de driedoornige stekelbaars. Vissen hebben voor voortplanting en opgroeien namelijk voldoende voedsel en schuilplekken nodig. De door de mens aangelegde stuwen, sluizen en gemalen hebben voor vissen de toegang tot de polder lastig gemaakt. Het brakke water in de Wieringermeer is minder geschikt voor zoetwatervissen voor voortplanting. Met deze nieuwe VisKringloop krijgt vis meer de ruimte.

Subsidie
Het project VisKringloop Wieringermeer is onderdeel van Ruim Baan Voor Vissen, een samenwerking van de vier noordelijke waterschappen. Voor de helft van de kosten heeft het hoogheemraadschap subsidie ontvangen van het Waddenfonds. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer subsidie van provincie Noord-Holland gekregen voor het inrichten van 5 hectare Natuur Netwerk Nederland. Vattenfall heeft een bijdrage gegeven voor de aanleg van de watercompensatie voor het windmolenpark.

Gemeente Hollands Kroon beheert het wandelpad en de uitkijktoren en heeft met subsidie van provincie Noord-Holland gezorgd voor de aansluiting van het wandelnetwerk op de route door het bos en langs de uitkijktoren. Ook heeft de gemeente deze locatie aangewezen als beste plek om de opgaven in dit project te realiseren. De begrazing van de dijkjes door schapen wordt gedaan door lokale agrariërs.

Ontwerp
Het ontwerp is een idee van bureau HOSPER, kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf. Het is gebaseerd op de cirkels die ontstaan als je twee stenen naast elkaar in het water gooit. De cirkels vormen een contrast met de rechte en strakke lijnen in de Wieringermeer en verwijzen naar het verleden: het water van de Zuiderzee. In en op de langzaam aflopende oevers groeien planten zoals riet en lisdodde. In het diepere middengedeelte is voldoende doorstroming en is het water zuurstofrijk. Via dit gedeelte verplaatsen de vissen zich door het gebied en van binnen naar buiten. Tegen de rand van het bestaande bos is een boszoom met struiken geplant voor een geleidelijke overgang van het bos naar het natte gebied, dat geschikt is voor insecten en vogels.

Toon meer

Famke Mulder

Dit bericht is geplaatst door Famke Mulder. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Famke richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via famke@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button