Politiek

Raadsleden Den Helder reageren verdeeld over Kooyhavenbesluit Hollands Kroon

Adverentie

Den Helder / Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon besloot onlangs af te zien van de aankoop van gronden rond de Kooyhaven. Volgens het college, en de gemeenteraad ging daarin mee, zijn er nog te veel onzekerheden over de toekomst. Wat betekent dit besluit voor Den Helder, waar ze nog altijd hopen op een goede toekomstige exploitatie van de Kooyhaven en het gebied eromheen. Is dit een streep door de rekening? De meningen in de Helderse raad zijn verdeeld.

“De eerste indruk is dat dit impact kan hebben op de havenvisie van beide gemeenten en de provincie”, zegt Kees Bazen van Samen Actief. “Het is iets wat niet goed afgestemd is in het maritiem cluster, regiodeal en samenwerking kopgemeenten. De gemeenteraad van Den Helder heeft onlangs in de raad een opdracht aan het college gegeven de regie te pakken op dergelijke vraagstukken.”

“Het doet ook denken aan het mislukte project in de jaren zestig/zeventig met betrekking tot Balgzand, dat door vestiging van veel bedrijven aldaar de stad tot een gemeente van tussen de 150.000 tot 200.000 inwoners zou kunnen groeien”, gaat Bazen verder. “De planoloog, Prof. Thijsse, had destijds heel grote plannen, maar dat heeft uiteindelijk tot niets geleid.”

Begrip
“De Seniorenpartij vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt of- en wanneer aanlanding van waterstof voor de energietransitie gaat plaatsvinden in onze regio. Wij begrijpen de stelling van Hollands Kroon dat onzekerheden hierover een dergelijke investering niet rechtvaardigt op dit moment”, reageert Nancy List namens de Seniorenpartij. “Wij hopen wel dat als er inderdaad vastgestelde besluiten zijn om de aanlanding hier plaats te laten vinden, Hollands Kroon alsnog op zijn besluit terugkomt. Het is voor beide gemeenten zeer belangrijk dat deze ontwikkeling vorm krijgt.”

Fractie Pastoor reageert bij monde van fractievoorzitter Michel Pastoor met enige opluchting: “Eindelijk is er een (buur)college wat niet in luchtfietserij gelooft. Wij geven dit al een tijdje aan. Zij handelen gelukkig op basis hoe het wél werkt. Pas als er een contract of een andere overeenkomst ligt, de volgende stap. Dan met EZK zoeken naar de beste oplossing.”

“Ons college kan wel plannen blijven bedenken en hopen dat een ander voor de kosten opdraait, maar wij zijn bang dat dit signaal niet landt”, gaat Pastoor verder. “Als alle drie de partijen (Tennet, provincie en zelfs Port of Den Helder zelf) eindelijk aangeven dat het toch allemaal niet zo zeker is, hoe kan je dit dan toch met droge ogen blijven voorhouden. Hoelang blijven we dit geloven?”

Speculatief
Er is, zo benadrukt Pastoor, geen logische en financiële businesscase. “Het blijft dus speculatief. In Hollands Kroon is dus nog wel nuchterheid en volgordelijkheid te vinden. Alhoewel wij wel voor de ontwikkelingen blijven, is het verstandiger energie in haalbare en slimmere plannen te steken. Ga juist met de rijksoverheid in gesprek. Zorg voor continustroom, zoals wellicht een SMR. Zorg dat waterstof ook naar bewoners kan en tappunten hier houden in plaats van doorvoer en verdienmodel. Zorg dat je de warmte gebruikt voor verwarming in plaats van een geothermiebron. Bij overcapaciteit warmte koelt water niet snel genoeg af en juist daardoor komt ook de financiële haalbaarheid in het geding.”

“Miljarden op de Noordzee zijn geen miljarden in Den Helder. We hopen zo graag dat er meer signalen ons bereiken; college, als je iets wilt en het kan niet, hou er eens mee op. Je wensen groot, je schoenen klein, stap voor stap en zorg goed voor je inwoners. Niet voor de happy few.”

Geen gevolgen
De Partij van de Arbeid zit anders in het verhaal. Fractievoorzitter Jan de Leeuw: “Dit heeft volgens ons geen gevolgen voor de Kooyhaven. Er is namelijk sprake van een eventuele aanlanding van energie op zee, welke daar zou plaats vinden op aanwijzing van de provincie. Door de aankoop zouden ze dan gebruik kunnen maken van de wet voorkeurrecht. Dit brengt voor hen hoge kosten mee omdat de grond dan ook echt gekocht moet worden. Verder staat de Kooyhaven er volledig buiten en zien wij dan ook niet het verband tussen deze zes hectare grond en de Kooyhaven.”

Ook de Stadspartij ziet niet direct grote gevolgen. “Het ging hier volgens mij om een wat als verhaal, waarbij er inderdaad helemaal niks concreets lag”, zegt Harrie van Dongen. “Er wordt momenteel over een paar opties gesproken, waaronder met de Koninklijke Marine, maar daar weet ik het fijne niet van. Laten we hopen dat er wat uit komt, want het is nu wel een hele dure vissteiger aan het worden.”

Ruimte nodig
“Ik snap dat een businesscase de basis moet zijn voor een investering met publiek geld, maar in Den Helder hebben we een tekort aan ruimte en achterland en ruimte is wel noodzakelijk in mijn optiek om vorm te kunnen geven aan – en kansen te grijpen omtrent de energietransitie”, stelt Stefan Milatz namens D66. “In het recente concept havenvisie wordt 29 keer het woord waterstof gebruikt. Volgens mij heb je daar de ruimte voor nodig. Natuurlijk moeten ‘de cijfers kloppen’, maar ik zie voor de regio een cruciale rol weggelegd voor de haven omtrent energievoorziening. En ruimte om daar concrete invulling en vorm aan te geven ligt er rondom Kooyhaven.”

GroenLinks is van mening dat het besluit van Hollands Kroon “op dit moment” niets concreets voor Den Helder betekent. “Alleen dat Hollands Kroon lijkt te denken dat er niet veel te gebeuren staat in het gebied, of in ieder geval dat het heel onzeker is”, aldus Marije Boessenkool. “En dat de kaders voor het plaatsen van een transformatorstation nu dusdanig zijn dat de gemeente Hollands Kroon hier niet op hoeft in te grijpen/voor te sorteren.”

Het CDA gaat nog iets verder in de waardering van het besluit van de buurgemeente. Fractievoorzitter Edwin Krijns: “Aankoop van extra gronden was erg voorbarig geweest. De aanlanding is een wens en we zijn in beeld als locatie, maar wanneer is onzeker. Meer locaties zijn in beeld en vermoedelijk ook nodig, maar eerst moeten er nog een paar parken bij gebouwd worden dichtbij Den Helder voordat dit kan gaan spelen. Als het concreter wordt kan er volgens mij snel geschakeld worden. Die gronden gaan nergens heen.”

Realistische kijk
Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur tenslotte: “Hollands Kroon laat hierin zien een meer realistische kijk te hanteren dan de gemeente Den Helder doet. Sinds het realiseren van de Kooyhaven in 2017 wordt gesproken van mogelijke contracten, reserveringen en plannen. Echter geen enkele heeft geresulteerd in een goede exploitatie van deze haven en gronden. Dat kan ook niet, dit soort havens behoren een directe verbinding met zee te hebben en dat is er niet. De ‘badkuip’ ligt daarvoor aan de verkeerde kant van de brug”, meent Hamerslag.

Ze gaat verder: “ons college heeft zelfs aangegeven dat er geen investeringen meer worden gedaan in de Kooyhaven, wat al aangeeft dat de toekomst van deze haven dus onzeker is. Ook het nieuws dat IJmuiden, Amsterdam en Den Helder zijn uitgekozen voor de Hydrogenvalley scharen wij onder een zoethoudertje. Wij weten in ieder geval niet hoe Kooyhaven hierin een rol kan spelen, omdat de diepte van Kooyhaven wel 4,5 meter is, maar het kanaal zelf maar 3,3 meter diep is. Aanlanding vanaf zee zien wij trouwens ook als discutabel, omdat wij vragen hebben omtrent de veiligheid met betrekking tot waterstof. Geldt er in ons gebied bijvoorbeeld geen plofzone meer?”

“Eigenlijk is alles al gegund aan andere havens”, besluit Hamerslag. “Alle lobbyclubs ten spijt, voor het Rijk stopt Noord-Holland bij Alkmaar en blijven wij buitengebied, dat zie je terug in de slechte bereikbaarheid over weg, water en rails. Hollands Kroon spreekt nu echt uit geen reële toekomst te in aanlanding te zien. Hoe triest ook, maar dit is eerlijk gezegd wel hoe het is.”

De overige fracties in de Helderse gemeenteraad zijn wel om een reactie gevraagd, maar gaven die niet.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button