Den HelderPolitiek

Raad wil Particulier Gevelrenovatiefonds

Den Helder – “Wij vinden het niet juist dat bij wijze van spreken een vastgoedmagnaat van de Zuidas profiteert van een regeling die de waarde van het onroerend goed vergroot, maar de kleine huizenbezitter niet een dergelijke stimulans heeft”, aldus raadslid Edwin Krijns die namens het CDA tijdens de Kadernota de motie Particulier Gevelrenovatiefonds indiende. De insteek van de motie is dat panden van particuliere eigenaars door de gemeente deels financieel ondersteund worden in het renoveren van de gevels. De gemeenteraad was het unaniem eens met deze motie en het college dient dus een dergelijk Particulier Gevelrenovatiefonds in te richten.

Saillant detail was dat deze motie ook een jaar eerder tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 al was ingediend door het CDA. Ook in 2019 kreeg de motie de goedkeuring van de raad voor het instellen van een dergelijk fonds. “Het verlossende woord kwam in maart 2020 toen werd gemeld dat het budget voor het fonds als wens zou worden opgenomen in de Kadernota 2021-2024, vitale gemeente. Maar het woordje wens zegt natuurlijk niet dat we het ook echt gaan doen”, zo introduceerde Krijns de motie voor het tweede achtereenvolgende jaar, nu tijdens de behandeling van de Kadernota 2021-2024.

Immens verschil
De gevelrenovaties in de binnenstad hebben de afgelopen jaren een positieve uitwerking gehad op de uitstraling van het centrum. Het verschil met de panden rondom de entree van de stad, het Stationsplein, die nog geen gerenoveerde gevel hebben, is immens. Vaak zijn deze panden in particulier eigendom. Met elkaar maken deze eigenaars onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars. Samen nemen zij beslissingen over onder andere het gevelonderhoud en dit onderhoud dienen de eigenaars met elkaar te betalen. Het ophoesten van de kosten voor een dergelijke renovatie is echter niet voor alle VvE’s weggelegd. Ondanks wetgeving over het verplicht opbouwen van algemene reserves voor (achterstallig) onderhoud kunnen VvE’s met hun particuliere eigenaars hier niet altijd aan voldoen.

Investeringen moeten zich niet enkel beperken tot vastgoedeigenaren ten opzichte van particuliere woning/winkelbezitters zo vindt de gemeenteraad unaniem. Voor de behandeling van de begroting 2021 wil de raad dan ook dat het college van B&W een uitgebreid plan presenteert waarin het structureel opknappen van panden rondom de entree van de stad (het Stationsplein) verwerkt is. Duidelijkheid dient er te komen over het tijdsbestek, de taken en de kosten.

Worstelen met motie
Wethouder Michel Wouters gaf volmondig toe dat B&W met de motie in haar maag zit. “Het college heeft geworsteld met deze motie en worstelt er nog steeds mee. Waarom is het gelopen zoals het gelopen is? Het is besproken met Zeestad, die de motie samen met Woningstichting Den Helder onderzocht heeft. Het gaat om de woningen boven de Hema aan het Julianaplein en de woningen boven Restaurant Wienerhof (Parallelweg, red.). Dit zijn allemaal verschillende eigenaren, waarbij het om tenminste 100 woningen gaat. Per gevel kost de renovatie zo’n € 30.000,- en dan zit je al snel op € 3 miljoen. Woningstichting is niet geïnteresseerd, want ze zijn hier geen eigenaar”,  aldus de wethouder, die aangeeft ‘natuurlijk de stad te willen afmaken’.

“We zijn bezig met Zeestad om alle projecten te realiseren, maar we moeten het wel realistisch blijven bekijken. Als ik de motie bekijk, draagt de raad op dit diepgaand te onderzoeken. Dan moeten we het uitbesteden aan een bureau. Wat ik wel kan aanbieden, is het verder uitwerken in meer detail en bij aanvang van de begrotingsbehandeling (november 2020, red.) aanbieden. Een diepgaander, groot plan van aanpak wordt een probleem en is misschien niet helemaal op zijn plaats”, zo vindt de wethouder, die snel rekenend aangaf dat zo’n 25% van drie miljoen door de gemeente in het fonds gestort zou moeten worden. Concreet betekent dit dat 75% van de kosten gedragen moeten worden voor de particuliere eigenaars.

Puist wegwerken
Tijdens het debat kreeg de motie van diverse kanten steun uit de raad. “De Westkant van de Beatrixstraat wordt steeds droever, de Oostkant van de Beatrixstraat steeds blijer”, sprak fractievoorzitter Pieter Blank van de PvdA met gevoel voor drama. “Deze puist moeten we wegwerken en in dezelfde kwaliteit brengen als de Oostkant. Een pleidooi om deze motie over te nemen en zorgen dat er tijdsdruk achter zit.”

Ook fractievoorzitter Henk Mosk van D66 stond faliekant achter de motie .”Wij zijn het van harte eens met deze motie. Uit ons hart gegrepen. Stap voor stap moeten we iets bereiken in dit gebied maar het moeten wel forse stappen zijn.” Wethouder Wouters sputterde nog wat tegen. “Het overleg met eigenaren heeft nog tot niets geleid. Ze moeten wel willen meewerken.” De wethouder kan zijn ogen echter niet sluiten voor deze motie, zeker niet nadat deze voor het tweede opeenvolgende jaar raadsbreed omarmd is.

Zetje in de rug
“Het ligt niet voor de hand dat de andere partners (Zeestad en Woningstichting Den Helder, red.) hierin zullen participeren, maar dat ontslaat de gemeente niet van haar opdracht dit op te zetten. Een bijdrage van de gemeente kan dat zetje in de rug zijn. Het is jammer om te zien dat de particuliere panden achterblijven bij al het renovatiegeweld. Je kan aan de buitenkant bijna zien of het particulier eigendom is. Daarnaast moet het ook af. De laatste slechte plekken verdienen ook een opwaardering”, zo besluit Krijns van het CDA.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button