Den Helder

Rob Scholte weer naar de rechter

Advertentie:

Den Helder – Het Rob Scholte Museum heeft bij de gemeente Den Helder een bezwaarschrift ingediend tegen de sloopmelding van het voormalig postkantoor. Het bezwaar is grotendeels gericht tegen de procedure, die de gemeente heeft gevolgd ten opzichte van de vergunningsaanvraag voor het verwijderen van het asbest uit het Rob Scholte Museum.

De aanvrager van de vergunning voor de asbestverwijdering is gemeente Den Helder. Zij zijn ook als gemeente de vergunningverlener. “Naar nu blijkt heeft de gemeente Den Helder onterecht de asbestsanering afgedaan als sloopmelding”, aldus het RSM.

“De firma Search heeft in zijn rapport uit 2011 geschreven: “De asbestsanering mag pas aanvangen als de inspraakprocedure van de omgevingsvergunning is afgelopen en voordat de sloopwerkzaamheden aanvangen”. Ook in een recent rapport van juli 2019, namens de firma Dalmulder: “De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage en sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan.” Beide rapportages zijn in opdracht voor de gemeente geschreven. Dus de gemeente was ervan op de hoogte dat de asbestverwijdering van het pand aan de Middenweg 172-174 moest worden aangevraagd via een omgevingsvergunning, met de daarbij horende inspraakprocedure.”

Geen bezwaar
De gemeente heeft naar mening van het Rob Scholte Museum opzettelijk een vergunning afgegeven via een niet geldende sloopmelding, om bezwaar te voorkomen. “Omdat zij zo veel mogelijk schade aan het pand wilde aanrichten, om terugkeer van het Rob Scholte Museum onmogelijk te maken.”

Het Rob Scholte museum wil nog steeds terugkeren naar het pand in Den Helder, dat is en blijft de inzet van alle lopende gerechtelijke procedures. “Helaas moeten wij concluderen dat de acties van gemeente Den Helder ten koste gaan van de Helderse burger, omdat die uiteindelijk de schade moet betalen via de gemeentelijke belastingen. De gemeente Den Helder slaat nog steeds alle handreikingen van Scholte en zijn advocaten voor een gesprek af.”

Spoedprocedure
In afwachting op de behandeling van het bezwaarschrift wordt op vrijdag 2 augustus bij de rechtbank in Haarlem een voorlopige voorziening aangevraagd middels een spoedprocedure. Daarbij wordt een onmiddellijke bouwstop gevraagd en een schorsing van de onterecht verleende vergunning. Tevens wordt de rechtbank gevraagd om aan gemeente Den Helder op te leggen te dwingen de reeds verwijderde, maar op de bouwplaats nog aanwezige kozijnen veilig te stellen. Dit om herstel mogelijk te maken, mochten Rob Scholte en zijn gelijknamige museum bij de gerechtelijke procedures in het gelijk worden gesteld.

Het volledige bezwaarschrift is te lezen via http://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-museum-marc-nihot-brief-aan-gemeente-den-helder-betreffende-bezwaarschrift-sloopmelding-middenweg-172-174-te-den-helder/

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button