Texel

Han Dolman benoemd tot directeur NIOZ

Texel – Han Dolman is de nieuwe directeur van het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Per 1 november 2021 zal hij de huidige directeur, prof. dr. Henk Brinkhuis, opvolgen die zijn tweede en formeel laatste termijn van vijf jaar directeurschap (2011-2021) heeft volbracht.

Dolman, hoogleraar Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verheugt zich op de aanstelling. ”Ik wil graag vanuit mijn professionele academische achtergrond de interne cohesie binnen het instituut verder versterken. Ik heb veel gewerkt met jong talent waarbij ik zorg wil dragen voor diversiteit en een veilige sociale en technische werkomgeving. Daarnaast zie ik kansen om mijn vakgebied te koppelen aan het mariene onderzoek”.

Professor Dolman’s wetenschappelijke expertise richt zich op de klimaatwetenschap, vooral de interactie van de aardse biosfeer met de hydrologische cyclus, biogeochemische cycli en de atmosfeer. Dit betreft bijvoorbeeld het monitoren van natuurlijke en door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Hij neemt een groot netwerk mee door zijn betrokkenheid bij vele (inter)nationale programma’s over klimaatverandering. Zo is hij voorzitter van de stuurgroep Globale Climate Observing System (GCOS) en honorair professor aan de Nanjing University of Information Science and Technology.

Bruggen slaan
De keuze voor Dolman volgt na (inter-)nationale werving en positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie en de ondernemingsraad van het NIOZ. “Hij heeft een brede achtergrond in de aardwetenschappen en is gewend om bruggen te slaan tussen disciplines (biologie, geologie, klimaat) en kan op die manier iets nieuws toevoegen aan het NIOZ. Wij zien in hem een inspirerende benaderbare leider, die de rol van het NIOZ verder kan versterken en consolideren en de positie van het NIOZ als internationale sleutelspeler kan vasthouden”. Aldus Marcel Levi, voorzitter Stichtingsbestuur NWO-I en voorzitter van de benoemingscommissie. “Wij vertrouwen erop dat Han de succesvolle periode van Henk Brinkhuis verder zal kunnen uitbouwen. Graag willen wij hierbij Henk dan ook bedanken voor zijn grote inspanningen voor het NIOZ”. Henk Brinkhuis zal terugkeren als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het NIOZ. Daarnaast is Brinkhuis onlangs verkozen tot voorzitter van het internationaal wetenschappelijk forum van het wereldomvattende International Ocean Discovery Program (IODP).

Dolman ziet veel kansen: “In deze UN Decade of the Ocean doet het NIOZ met de Nederlandse mariene onderzoek gemeenschap fundamenteel onderzoek naar het opsporen en begrijpen van trends, processen en omslagpunten in onze oceanen en kustzeeën. Hiermee levert het NIOZ belangrijke bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals opwarming en verzuring, zeespiegelstijging, kustbescherming en behoud van biodiversiteit. Mijn ambitie is dat het NIOZ over een aantal jaren nog meer gezien zal worden als het ‘KNMI van de zee’. Hiervoor moeten niet alleen de jonge mariene wetenschappers de kans krijgen om te excelleren, maar zal het NIOZ nog meer samenwerking zoeken en veel van zich laten horen”.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button