Cultuur/NatuurHollands Kroon

Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor probleem verzilting

Advertentie:

Anna Paulowna – Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Die vraag staat voorop bij het project Zoetwaterboeren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna. Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en Ilse Zaal, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie én voorzitter van de stuurgroep Greenport NHN, geven op dinsdag 23 augustus het startschot.

Experts van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen geven tijdens de bijeenkomst toelichting op het project. Ook is er gelegenheid om het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk te bezoeken en een kijkje te nemen bij opstellingen voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Klimaatverandering en verzilting
Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Het project Zoetwaterboeren heeft als doel agrariërs oplossingen en handvatten aan te reiken om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers. Hierbij is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer.

De ligging van Hoeve Lotmeer en het gevaar van verzilting, waren voor Schenk aanleiding om voor voldoende zoet water zelfvoorzienend te willen worden. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Opening en informatiedag
Met de officiële openingshandeling op dinsdag 23 augustus geven Rian van Dam en Ilse Zaal de aftrap voor het project Zoetwaterboeren. Direct aansluitend zal er vanaf 17:00 uur op dezelfde locatie een informatieve bijeenkomst plaatsvinden ‘NPPL on Tour’. Aanmelden voor NPPL on Tour kan via: https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/ontour. Hier is ook meer informatie te vinden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button