Den HelderPolitiek

Toekomst voor Zeestad? Coalitieakkoord geeft ruimte voor twijfel

Advertentie:

Den Helder – De nieuwe coalitie van Den Helder wil dat ontwikkelbedrijf Zeestad de komende periode gaat veranderen. Hoe precies, dat is niet duidelijk. In het coalitieakkoord wordt gesproken over een ander stedelijk projectbureau als opvolger van de Zeestadorganisatie, over een Zeestad 2.0, maar het ontwikkelbedrijf krijgt tegelijk ook een rol toegedicht bij de verdere ontwikkeling van Willemsoord.

In 2007 gaf de gemeenteraad toestemming voor de oprichting van Zeestad. Nadat het bedrijf verantwoordelijk werd voor de stedelijke vernieuwing in het centrum is er veel veranderd, volgens veel mensen ten goede. Toch is er ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit de politiek. Zeestad is een eigen BV die uitvoert in opdracht van de gemeente, maar dit zorgt er volgens sommige partijen voor dat de raad onvoldoende grip heeft op de ontwikkelingen. In 2017 werd besloten het bedrijf een tweede termijn te geven, tot en met 2023.

In februari van dit jaar sprak de commissie Bestuur en Middelen nog over de toekomst van Zeestad. Vanuit het ambtelijk apparaat liet Henny Kaag weten dat het voor de gemeente Den Helder niet wenselijk is om de opdracht aan Zeestad na 2023 te laten varen. Er zouden zelfs meer projecten naar het ontwikkelbedrijf geschoven kunnen worden. Wethouder Michiel Wouters onderschreef tijdens de vergadering wederom de voordelen van een aparte BV die de uitvoering van ruimtelijke projecten op zich neemt. Door de scheiding kan er beter worden gestuurd op het halen van de termijnen en de kwaliteitsdoelstellingen.

Zeestad 2.0
Uit het coalitieakkoord kan worden opgemaakt dat het nieuwe bestuur ook na 2023 een rol ziet voor Zeestad, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van Willemsoord. Toch is er wat onzekerheid over de rol van Zeestad te bespeuren. Het bedrijf lijkt een veranderopdracht te gaan krijgen en bij de functiebeschrijving van Wouters, die in de nieuwe bestuursperiode wederom Zeestad in zijn portefeuille krijgt, staat niet Zeestad maar Zeestad 2.0. Zeestad krijgt dus een opvolger. Of dat dezelfde organisatie zal zijn of een geheel nieuw bedrijf is nu niet duidelijk.

De grotere projecten blijven een ontwikkelorganisatie nodig hebben, zo denkt de nieuwe coalitie: “Voor het einde van 2022 wordt door het nieuwe college een aanpak voorgesteld voor het opstellen van een strategische visie op stedelijke ontwikkeling voor Den Helder. De grotere initiatieven hierin die een programma overstijgend en projectmatig karakter hebben, worden zo concreet mogelijk omschreven ondergebracht bij een stedelijk projectbureau dat als een opvolger gezien kan worden van de huidige Zeestadorganisatie.” De portefeuillehouder geeft aan dat er pas inhoudelijk gereageerd kan worden op het nieuwe akkoord wanneer de leden geïnstalleerd zijn en vergaderd hebben.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

4 reacties

  1. Wouters, de oude coaltie, en Zeestad zijn schuldig aan frauderend bestuur: de Raad heeft geen toestemming gegeven voor het bouwen van een stadhuis op Zeestad. Zij mogen niet verder besturen en uitvoeren. Als de andere partijen die mee gaan besturen (met opzij schuiven van de vele stemmers op BB, de winnende partij) verder gaan met dit illegaal bouwen, dan zijn ze medeplichtig aan fraude. Zo zullen wij (ook Belangenvereniging Visbuurt) diverse fracties in de Tweede Kamer eind augustus informeren, met het verzoek om aan de regering kamervragen te gaan stellen, over de voortgaande fraude en schending van de democratische spelregels in Den Helder. En ook over het toedekken van overheidsfaude door de Raad van State. Ze legden nooit een Raadsbesluit op tafel. Twee voorgaande rechters verklaarden wel, dat er geen Raadsbesluit is. Voor verdere details, zie op facebook de nieuwe site “Naar democratie in Den Helder”, een platform alleen voor burgers van de stad. Daar komen alle relevante stukken te staan. Plus uitleg over de geraffineerde tactiek van de bestuurders, coalitie en advocaten: zo gauw mogelijk palen slaan, zodat de zaak onomkeerbaar wordt. Daarvoor moesten dus alle bezwaren van burgers van tafel worden geveegd, via wegwerken van hun rechten. Wij blijven dus opkomen voor de normale rechten van de Helderse burgers. Ondanks scheldpartijen van anoniemen.

    1. Goed verwoordt Henk…. al denk ik dat terugdraaien van de bouw Stadhuis lastig zal worden… maar er is al meer “bouw” gestagneerd, zei het om andere reden? lees: niet verder gegaan… die bunkers van Wint [kunstenaar] naast het NS station zuid……

    2. Misschien zien ze op het gemeentehuis de bui al hangen en wordt het hen te heet onder de voeten (mogelijke fraude en ondemocratisch handelen), en is dat de reden om Zeestad te liquideren en een nieuwe organisatie op te tuigen. Zeestad 2 kun je dan niet verantwoordelijk stellen voor de eventuele misstappen die door zijn voorganger zijn gemaakt. Een dergelijke constructie zou me niet verbazen, want de politiek is tot alles in staat, dat heeft het verleden wel uitgewezen. En aangezien wethouder Wouters ook over twee jaar is vertrokken, is er straks niemand meer die ter verantwoording kan worden geroepen…

    3. Correctie: “een stadhuis op Willemsoord”. GH: Je kan best gelijk hebben, zo kunnen ze gewoon doorgaan met het frauderende beleid, het stadhuis afmaken. Want Zeestad doet het. Wel een schandvlek van de stad. Die allerminst het vertrouwen in de politiek zal herstellen. F. Brand, daarom moet het bouwen stoppen: een casco en dan een andere invulling. Eerst weer democratie, die is er niet meer.

Wellicht ook interessant

Back to top button