Den HelderPolitiek

Gemeenteraad Den Helder unaniem over profielschets nieuwe burgemeester

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning provincie Noord-Holland.
Den Helder – “Een ambitieuze burgemeester, met politieke ervaring en de verwachting dat deze burgemeester naar buiten toetreedt. Niet 24/7 in het gemeentehuis zit, maar de belangen van Den Helder ook behartigt in de regio, Haarlem, Den Haag en zelfs in Brussel”, zo vatte Arthur van Dijk, commissaris van de Koning provincie Noord-Holland, de profielschets voor de nieuwe burgemeester voor Den Helder kort samen. Namens de vertrouwenscommissie overhandigde voorzitter Carlo Assorgia aan Van Dijk de volledige profielschets, die raadsbreed gedragen wordt en unaniem is aangenomen door de raad tijdens de eerste fysieke vergadering sinds het zomerreces. Die vond dinsdagavond plaats in de Stadshal van De Kampanje.

Burgemeester Jeroen Nobel liet vervolgens weten dat een kleiner comité binnen de vertrouwenscommissie zich gaat bezighouden met de gesprekken met kandidaten voor deze functie. Dit kleiner comité bestaat uit voorzitter Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder), Henk Mosk (D66), Marije Boessenkool (GroenLinks), Suzanne Wisgerhof (Stadspartij), Pieter Blank (PvdA), Harmen Krul (CDA), Petra Bais (VVD), Michiel Wouters (wethouder) en Menno Huisman (griffier).

Als voorzitter van de vertrouwenscommissie sprak Assorgia Van Dijk kort toe. “Met Den Helder, misschien wel de gezondste stad van Nederland en politiek gezien misschien wel de meest stabiele stad van Nederland, gaat het financieel ontzettend goed. De basis is op orde. De burgemeester kan naar buiten toe profileren, Den Haag, Haarlem, misschien wel Brussel en krijgt een breed mandaat mee van de raad.”

Aanstormend talent?
“De eerste profielschets uit 2019 is redelijk hetzelfde gebleven”, concludeerde Van Dijk over de meest recente profielschets zoals door de raad vastgesteld. Van Dijk benoemde nog het feit dat ook de inwoners van Den Helder betrokken zijn geweest bij de profielschets en vervolgens de strikte geheimhouding van de vertrouwenscommissie bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester.

Verder wilde de commissaris van de Koning een aantal zaken verduidelijkt hebben. “Vanuit de bevolking geeft 38% aan dat de nieuwe burgemeester een aanstormend talent mag zijn, maar hoe ziet u dat als raad? De burgemeester van Den Helder dient ook de belangen van de regio te vertegenwoordigen en verder wil Den Helder werken aan zijn imago. Wat wordt de rol van de nieuwe burgemeester? Tot slot een burgemeester met prioriteit voor openbare orde en veiligheid, maar ook het integriteitsdossier speelt mee”, zo probeerde Van Dijk de reacties onder de raadsleden te peilen.

Inspirator, stuurman, ambassadeur
Harmen Krul van het CDA meldde dat de burgemeester zich prettig moet voelen in contacten voor de openbare orde en veiligheid. “Het netwerk is wel belangrijk, maar ervaring in de politiek minder. We zoeken iemand als inspirator en die boven de partijen staat.”

Pieter Blank van de PvdA noemde het profiel van de nieuwe burgemeester ‘als een stuurman op strategisch niveau’. “We hebben in de jaren ’90 een prachtige olifant (Willemsoord, red.) gekregen, we hebben de Regiodeal neergezet en nu wacht een geweldige opgave in de haven. Daar past een burgemeester met ambitie bij die deuren kan openen op Europees niveau om mooie plannen tot uitvoering te kunnen brengen in een bijzonder haveneconomie.” Ambassadeurschap is voor Petra Bais, VVD van belang. “Zodat we ons kunnen positioneren in Haarlem, Den Haag en eventueel Brussel.”

De verwachting is de gemeenteraad voor het kerstreces geïnformeerd wordt over de voorkeur wie de nieuwe burgemeester wordt van de vertrouwenscommissie. Vervolgens zal de provincie Noord-Holland en de Minister van Binnenlandse Zaken onderzoek doen naar de voorgestelde kandidaat. Uiteindelijk, in maart 2021, zal de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button