Landschap Noord-Holland zet in op 1 miljoen vierkante meter extra natuur

Noord Holland – De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid. Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen, want deze trend lijkt niet te stoppen.

Daarom komt de natuurorganisatie in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 vierkante meter binnen het NatuurNetwerk Nederland. “De plannen liggen al klaar, want het is een kwestie van snel reageren als zich een kans voordoet om grond aan te kopen. En het is altijd spannend en een ingewikkeld proces”, zegt Do van Dijck gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland.

In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar bezoekers van de natuur zich even konden opladen. Nederlanders zijn de coronaperiode beter doorgekomen, omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Dat geven ze aan in een onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De resultaten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt en dat het belangrijk is te investeren in groen.

Investeren in natuurontwikkeling
Een mooi voorbeeld van wat natuurontwikkeling kan opleveren is de polder Callantsoog. Een bijzonder gebied van duinen en polders met een rijkdom aan overgangsgebieden van zout naar zoet water. In de polder Callantsoog ligt de Zandpolder, een gebied van Landschap Noord-Holland, en voormalig bollenland. Landschap Noord-Holland vormde deze gronden in 2012 om naar een natuurgebied met hoge natuurwaarden. Tegenwoordig zijn hier veel zogenaamde Rode Lijst-soorten te vinden, die kenmerkend zijn voor het kustgebied. Uit het rapport “Kust op Kracht” dat in opdracht van de provincie is opgesteld, blijkt dat investeren in natuurontwikkeling dit soort mooie resultaten kan opleveren.

Iedereen die natuur dichtbij huis belangrijk vindt, kan meedoen door vierkante meters natuur te kopen via het Noord-Hollands Natuurfonds van Landschap Noord-Holland. Meer informatie is te vinden op www.nhnatuurfonds.nl.

Mobiele versie afsluiten