Hollands KroonPolitiek

Vraag om alternatieve energiebronnen bij vaststellen RES

Adverentie

Anna Paulowna – Waarom worden alternatieve energiebronnen niet meegenomen bij het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES)? Een van de vragen die veelvuldig is gesteld sinds het mogelijk is om per april 2020 reacties in te dienen op de concept RES Noord-Holland-Noord. Verder zijn veel reacties binnengekomen waaruit blijkt dat indieners zich zorgen maken om de landschappelijke inpassing van eventuele projecten, zo laat het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon weten.

Met de reacties is rekening gehouden bij het formuleren van wensen en bedenkingen voor het raadsvoorstel van de concept-RES. De gemeenteraad Hollands Kroon neemt voor de zomer van 2021 het besluit voor het vaststellen van de definitieve RES 1.0.

Eén windpark genoeg
Naast regionale reacties, is ook het Denk Mee-platform van Hollands Kroon ingezet voor reacties van inwoners uit de eigen gemeente. “Deze reacties gaan veelal in op het huidige windpark dat nu wordt opgebouwd. De strekking van de reacties is dat het wat betreft grootschalige windenergie genoeg is. In de concept-RES wordt aan die wens tegemoet gekomen. De mogelijkheden die in de reacties wordt benoemd, gaan over zon op daken en kleinschalige vormen van windenergie. Een rode lijn door de opmerkingen is dat inwoners actief betrokken moeten worden bij eventuele nieuwe projecten.”, zo laat B&W weten in een informatiebrief aan de raadsleden van de gemeente. In totaal zijn 22 reacties van inwoners binnengekomen.

De concept-RES wordt begin oktober aangeboden aan het Nationaal Programma. De wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap worden opgestuurd maar ook reacties, alternatieve plannen en visies worden toegevoegd. Al deze input wordt regionaal gecategoriseerd in een zogenaamde reactienota, die op haar beurt door het college van B&W wordt vastgesteld. Dit document is de leidraad richting de RES 1.0 die voor de zomer van 2021 ter besluitvorming bij de gemeenteraden wordt voorgelegd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button