Kop van Noord-Holland

Extra geld nodig voor Noord-Hollandse infraprojecten

Adverentie

Noord-Holland – Energie en bouwmaterialen zijn fors duurder geworden. Voor een aantal lopende infraprojecten in de provincie is daarom extra geld nodig. Dat staat in het overzicht van alle infraprojecten dat de provincie Noord-Holland elk half jaar actualiseert.

In Noord-Holland zijn iedere dag mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Om deze bestemmingen schoon en veilig te bereiken, werkt de provincie iedere dag aan onderhoud, vervanging en verbetering van de infrastructuur. In het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur staan alle infraprojecten die de provincie de komende 8 jaar op het programma heeft staan.

De kosten voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van infrastructuur zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Door Covid-19 en de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen schaars, dus duur, en ook de energieprijzen zijn enorm gestegen. Die prijsstijgingen zijn ook merkbaar in lopende projecten. Het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur wordt twee maal per jaar geactualiseerd. Gedeputeerde Staten leggen dan de nieuwe ontwikkelingen voor aan Provinciale Staten (PS). Bij de behandeling van de begroting 2023 beslissen PS over de (extra) kosten voor de projecten uit het iMPI 2023-2030.

Kop van Noord-Holland
De verkeersveiligheid van de N501 (Texel) wordt verbeterd door bij de kruising met de Redoute een middenplateau voor fietsers te realiseren, waardoor er in twee fasen overgestoken kan worden. De kruising met de Keesomlaan/Westerweg wordt vervangen door een rotonde. De oeverbeschoeiing van de Westfriesche Vaart en het Noordhollandsch Kanaal wordt op verschillende plekken vervangen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gekozen voor natuurvriendelijke oevers. Verder wordt gewerkt aan de renovatie van de Koopvaardersschutsluis (Den Helder) en de vervanging en verbreding van de Stolperbasculebrug (Schagen).

Een volledig overzicht van alle werkzaamheden van de provincie in de regio Kop van Noord-Holland is te vinden op de website.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button