Noord-Holland

Noord-Holland investeert extra in duurzaamheid 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is opnieuw in omvang uitgebreid. Het fonds heeft sinds 1 oktober 85 miljoen euro ter beschikking om te investeren in veelbelovende bedrijven en projecten die Noord-Holland duurzamer maken.

Sinds de oprichting in 2014 is door bekendheid van (en de toegenomen belangstelling voor) het fonds het investeringskapitaal met tussenstappen door de provincie Noord-Holland uitgebreid van 30 tot 85 miljoen euro. Eerder dit jaar verlengde de provincie ook het beheer van het fonds, dat gedaan wordt door KplusV en StartGreen Capital.

PDENH is een zogeheten revolverend fonds. Dat is een fonds waaruit budget wordt toegekend aan derden, zonder dat dit beperkt is tot een boekjaar. Het fonds financiert interessante bedrijven en daarmee ondersteunt het de groei van deze bedrijven. Nadat dit doel gerealiseerd is, trekt het fonds zich weer terug, zodat het geïnvesteerde kapitaal en eventuele winst opnieuw geïnvesteerd kunnen worden. Financieren doet het fonds in de regel samen met co-financiers, zoals DOEN Participaties, Shell Ventures en Social Impact Ventures.

Investeren
De uitbreiding van het budget houdt een belangrijke impuls in voor duurzame bedrijvigheid in de provincie. “Deze derde fondsuitbreiding geeft ons maximale slagkracht om de duurzame economie te versnellen”, aldus Bart Blokhuis, directeur van PDENH. “Er is inmiddels een divers portfolio opgebouwd van meer dan twintig duurzame projecten en innovatieve bedrijven. Deze extra middelen stellen ons in staat nieuwe initiatieven te kunnen blijven financieren, maar vooral ook bestaande investeringen te blijven accelereren richting maatschappelijke en financiële successen. Het doel blijft ongewijzigd: een succesvolle en gebalanceerde portefeuille creëren die maximale impact genereert en tevens PDENH in staat stelt continu te blijven investeren in de energietransitie en circulaire economie.”

Financieel rendement is voor PDENH belangrijk, maar als fonds dat investeert met publieke middelen dienen de investeringen ook maatschappelijk en economisch rendement te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsplaatsen en (lokale) bedrijvigheid. Daarnaast beoogt het fonds innovatie levensvatbaar te maken, waar de markt (nog) niet wil investeren. Anthony Viellevoije, Investment Director: “PDENH heeft initieel veel geïnvesteerd in bekende duurzame vraagstukken, zoals zonnepanelen en biomassaprojecten. Nu de markt het stokje voor deze technologieën en projecten duidelijk heeft overgenomen, verwachten we in de toekomst vooral te investeren in slimme initiatieven die de energietransitie mogelijk maken, zoals energieopslag, ‘smart grids’ en ‘demand response’. Recente investeringen die allen op een unieke manier bijdragen aan netstabiliteit, zijn hier een goed voorbeeld van.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button