Den HelderPolitiek

Nieuwe werkwijze advies omgevingskwaliteit

Advertentie:

Den Helder – De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel bekend als de ‘Welstandscommissie’ houdt op dinsdag 6 oktober op te bestaan. Daarvoor in de plaats kiest de gemeente voor een andere werkwijze, namelijk één die beter past bij deze tijd en die het makkelijker maakt om een vergunning voor bouwplannen te krijgen.

De nieuwe werkwijze is snel en laagdrempelig en zorgt voor een betere dienstverlening van de gemeente, omdat straks sneller een vergunning afgeven wordt aan ondernemers, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers. Het past ook bij de invoering van de Omgevingswet. Dat is de wet die het realiseren van plannen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger maakt. Deze wet bundelt bestaande wetten en regels over wonen, ruimte, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Voordelen nieuwe werkwijze
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergaderde eenmaal per maand. Hierdoor verstreek soms veel tijd tussen het advies van de commissie, terugkoppeling van de aanvraag en de beoordeling van het aangepaste plan tijdens de volgende vergadering. In de nieuwe situatie is direct contact tussen de initiatiefnemer en een specialist van de gemeente over bouwplannen. De specialist begeleidt de aanvrager in het proces en beoordeelt dan meteen of de plannen voldoen aan de wettelijke eisen en regels. Hiermee wordt veel tijd bespaard en is snel duidelijkheid of iemand wel of geen vergunning krijgt of nodig heeft.

De specialist is op vaste momenten per week bereikbaar. Ook nieuw is dat de gemeente inloopspreekuren wil gaan houden waar gratis advies en informatie kan worden verkregen. Wethouder Heleen Keur stelt: “Deze nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening, bij de nieuwe inzichten vanuit de politiek en we houden meer rekening met de wensen van onze inwoners. Daarom hebben we ons gericht op het vereenvoudigen van de toetsing. We zijn hier al een tijd mee bezig en ik ben blij dat we nu op deze manier gaan werken.”

Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit
Voor monumenten, beeldbepalende panden, het Stadshart, Beschermd Stadsgezicht, de Stelling Den Helder en de Grachtengordel maakt de gemeente gebruik van aanvullende deskundigheid. Initiatieven en aanvragen voor deze gebieden en/of panden, worden voor advies aan een nieuwe, externe commissie voorgelegd. Dit is vanaf 6 oktober de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Daarmee kan de gemeente gebruik maken van gespecialiseerd en onafhankelijk advies waar het gaat om cultuurhistorie, monumenten, architectuur en landschap.

Burgerlid
Aan deze commissie wil de gemeente één inwoner als lid toevoegen en zoekt hiervoor een enthousiaste inwoner die zich wil inzetten voor de kwaliteit en uitstraling van Den Helder. De vacature Burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit wordt binnenkort gepubliceerd op de website www.denhelder.nl/vacature. Den Helder is hiermee de eerste gemeente met een commissie volgens de nieuwe Omgevingswet.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button