Cultuur/NatuurNoord-Holland

Werkzaamheden geven Botgat en Noordduinen impuls

Noord-Holland – Landschap Noord-Holland gaat dit najaar aan de slag om de natuur te herstellen in de Noordduinen. In het zuidelijke gedeelte van het Botgat wordt op het voormalige schietterrein de dynamiek op gang gebracht, om dynamische duinen te creëren. Op andere specifieke plekken worden exoten weggehaald.

Exoten zoals de Japanse bottelroos kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. “We gaan de bottelroos op tientallen plekken met wortels en al er uithalen,” zegt boswachter Tim Zutt. Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma Sneekes uit Schagerbrug voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien. “Op het voormalige schietterrein gaan we deels open zand creëren en helmgras aanplanten, daarna gaat het duin ‘zelf’ aan de slag. Door invloed van de wind ontstaat er een natuurlijk duin reliëf. Het bijkomende effect van de verstuiving is dat verruigende plantensoorten worden bedolven onder mineraalrijk zand: ze delven echt het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren,” geeft Zutt aan.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober tot eind 2021, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. “We proberen de overlast in de duinen tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten. Maar we zullen dan ter plaatse duidelijke uitleg geven.”

Zichtbaar effect
Dynamische duinen vormen een thuis voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie. Zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen. Tim Zutt: “Ik ben blij dat het maaien, chopperen, de schapenbegrazing èn de aanleg van stuifkuilen van de afgelopen jaren nu al een positief effect heeft. Want zo pakken we de verruiging aan die ontstaat door de enorme hoeveelheid stikstofneerslag. We gaan door met ons werk om de natuur te helpen herstellen.” Landschap Noord-Holland zal de komende jaren, in samenwerking met Provincie Noord-Holland, de effecten van de zandverstuiving blijven volgen.

De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Door de werkzaamheden wordt dit extra beschermde duinlandschap behouden en kan iedereen er nog jaren van genieten. Het duinlandschap in Nederland herbergt 75% van Nederlandse plantensoorten en 140 van de 190 vogelsoorten. Een soortenrijk landschap is iets om bijzonder zuinig op te zijn.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button