Hollands Kroon

Wat is de meerwaarde van een ‘Integraal kind centrum’?

Adverentie

Anna Paulowna – Inmiddels kennen we de term ‘brede school’, hetgeen uiteindelijk niets met de afmetingen te maken bleek te hebben, maar wat is nu precies een ‘integraal kind centrum’? Regio Noordkop ging op zoek en sprak met wethouder Mary van Gent, haar complete projectteam, ouders en kinderen van IKC de Kroon in Anna Paulowna.

Wethouder Mary van Gent vertelt: “Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als primair onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 of soms 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.”

Een IKC biedt niet slechts één fysieke locatie, maar ook een nieuwe organisatievorm. IKC’s kennen één pedagogisch-didactische visie, één team en één aansturing. “Dit gaat dus verder dan een brede school, waarin het vooral om samenwerking gaat. Met deze aanpak willen we veel meer ‘rond het kind staan’ als team.”

Vroeg signaleren en snelheid bij problemen
Teamleden werken dus niet meer vanuit de eigen monodisciplinaire organisatie, maar echt als één team binnen de school. “Daarbij is aangetoond dat vroege signalering, het snel kunnen acteren en hulp dichtbij voor het kind (en de ouders) minder ingrijpend en juist erg doeltreffend is.”

“Als een kind eerst iets had werd hij samen met de ouders na enige tijd doorverwezen naar de GGD of bij voorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Nu zorgt het team in goed overleg dat er snel de beste ondersteuning wordt geboden, waarbij teamleden ook weer van elkaar leren”, aldus Van Gent.

Michiel Drijver, directeur van IKC de Kroon vertelt verder: “de aanleiding is voor ons eigenlijk ook wel corona geweest. We zagen dat het welbevinden van kinderen best wel onder druk stond. We bespreken in de projectgroep één keer in de vier tot zes weken welke kinderen er wat extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. We kijken daarbij nu veel breder dan alleen vanuit onderwijs of de kinderopvang en dan kom je plotseling met nieuwe en vaak veel betere oplossingen.”

“Ook de toevoeging van het wijkteam en jongerenwerk is daarbij erg nuttig gebleken. Daarnaast kunnen we de overgang naar het voortgezet onderwijs veel vloeiender maken. De jongerenwerker werkt namelijk ook op het voortgezet onderwijs en kan dus alvast vertellen wat kinderen daar straks tegen gaan komen. Natuurlijk is ze daar straks ook direct een vertrouwd gezicht voor onze kinderen.”

Voetballen op het schoolplein
De partners van het kindcentrum zijn ook zichtbaar aanwezig. Zo draait Kim de Haan, de jongerenwerkster van Link, bijvoorbeeld twee ochtenden mee in een aantal klassen, maar ze voetbalt ook mee op het schoolplein, waardoor de drempel om naar haar toe te stappen laag is. “Kinderen krijgen snel een goede band met haar en durven daardoor makkelijker hun verhaal te doen aan Kim, ook over zaken die zich binnen en buiten school afspelen, die we indien nodig direct al kunnen oppakken. Soms zijn dat kleine dingen zoals dat er thuis iets verdrietigs is gebeurd of dat iemand zich niet zo veilig voelt op straat of bij de sportclub. Dat kunnen we met deze methode heel vroeg oppakken, voordat het groter is geworden. Dat heeft al geresulteerd in een aantal hele snelle acties.”

“Het is ook uniek dat de gemeente hier helemaal achter staat en dit dus ook financieel en organisatorisch mogelijk heeft gemaakt. Het is namelijk niet gewoon dat een gemeente drie wetgevingen (onderwijs, kinderopvang & jeugdzorg) met elkaar weet te verbinden en daar ook de leiding in neemt. Dat is soms best complex want die wetgevingen sluiten nog niet aan en hebben allemaal hun eigen regels, zoals wat je mag delen qua privacy, arbeidsvoorwaarden, procedures, et cetera.”

Kim de Haan, Link Jongerenwerk: “Ik bouw veelal spelenderwijs een vertrouwensrelatie op met de kinderen waarbij ze me eigenlijk zien als een grote zus die ze alles kunnen vragen of vertellen. Dat heeft al wel tot wat informatie geleid waar we als team direct iets mee hebben gedaan zoals ‘vaping, tik-tok of de gevaren van snap-chat’ Soms kun je dat af met informeel voorlichten, maar als je merkt dat het breder speelt, dan pakken we dat met meer disciplines op.”

Van Gent vult aan: “We huren Link Jongerenwerk nu voor twee dagdelen extra in voor op school, omdat zij normaal natuurlijk pas met jeugd vanaf 12 jaar werken en nu dus al vanaf 10 jaar op school. Maar hoe meer we aan de ‘voorkant’ doen, des te minder zwaardere hulp we aan de ‘achterkant’ hoeven in te kopen. Er komt straks een wet die zegt; ‘je moet collectief een schoolaanbod voor jeugdhulp hebben’ omdat er in sommige steden soms wel 15 kinderen per klas jeugdhulp nodig hebben. Dus eigenlijk lopen we daar een beetje op voor in preventieve zin.”

Niet duurder, wel beter
Projectleider Gerdi Meyknecht: “In principe is het de bedoeling dat, los van de extra uren van Kim van Link Jongerenwerk, het voor de overige betrokken functies niet een kwestie is van meer uren, maar juist van een andere inzet van de uren. Eigenlijk kost deze methodiek, die in heel Nederland door heel veel scholen, kinderopvang en het zorgveld gewenst is, alleen bij de start wat extra geld, omdat je in het begin een team moet opzetten en inregelen. Dus moet je op de lange termijn niet meer geld kwijt zijn, want anders wordt het weer ingewikkeld, maar iedereen ziet de meerwaarde om samen het kind voorop te zetten. Ook de samenwerking met de ouders, want dat zijn natuurlijk ook deskundigen, is ook echt van belang.”

Hoewel groep 8 met de meeste ervaring nu op kamp is, zijn ook de aanwezige kinderen van groep 6 en 7 zonder uitzondering positief over de aanpak. Ook vanuit het schoolmaatschappelijk werk, maar zeker ook vanuit Kappio, van zowel de kinderopvang als de Buitenschoolse opvang (BSO), wordt de aanpak als erg nuttig ervaren.

Vanuit de aanwezige ouders wordt ook erg enthousiast gereageerd. Zo herkent ouder Marieke bijvoorbeeld; “de best wel de heftige effecten tijdens en na de corona periode voor de leerlingen. Veel onrustige leerlingen en vooral moeite om op een goede manier sociaal met elkaar om te gaan. Je merkt dan dat deze intensieve begeleiding veel meer rust heeft gebracht bij zowel individuele kinderen, maar ook binnen de groepsdynamiek.”

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button