Den HelderMaritiem

Port of Den Helder onder de loep: Plan van aanpak onderzoek afgerond

Den Helder – Het plan van aanpak voor het onderzoek naar Port of Den Helder is afgerond. Onderzoeksbureau Panteia gaat zich focussen op de visie van het havenbedrijf in relatie tot marktontwikkelingen. De analyse van trends en ontwikkelingen in de haven- en maritieme sector
richt zich op een tijdreeksanalyse van 2006 tot nu.

In juli besloot de gemeenteraad zelf een onderzoek in te stellen naar het reilen en zeilen binnen Port of Den Helder. De steeds terugkerende vraag naar extra financiële middelen vanuit het havenbedrijf maakt dat sommige raadsleden zich afvragen of de besluitvorming en strategie binnen de organisatie wel op orde is.

De analyse van de historische stukken van de organisatie, in combinatie met een onderzoek naar de marktontwikkelingen, moet uitwijzen of het bestuur van de organisatie wel de juiste keuzes heeft gemaakt. Onderzoeksbureau Panteia geeft daarbij aan inzichtelijk te willen maken welke inspanningen Port of Den Helder heeft gedaan in het kader van het toekomstperspectief. Het uiteindelijke rapport zal ook adviezen en aanbevelingen bevatten, zoals extra rapportages, verduidelijking van de rapportages en een verbetering van de verantwoording.

Oplevering
Uiterlijk maandag 10 januari 2022 wordt een conceptversie van het uiteindelijke rapport voorgelegd aan het college B&W. Na een reactie van het college en behandeling in de commissie Bestuur en Middelen in februari 2022 zal de definitieve versie worden behandeld in de raadsvergaderingbegin maart 2022.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Het verdienmodel Port of Den Helder als onderdeel van de armoede machine energietransitie

Back to top button
%d bloggers liken dit: