Den Helder

Boa’s gaan bodycam dragen voor meer veiligheid

Den Helder – Sinds 1 december draaien de boa’s in Den Helder een jaar lang proef met bodycams. Ze gaan deze dragen bij werkzaamheden, zoals controle op de coronamaatregelen, vuurwerk, evenementen en horeca- en jeugdoverlast. Na een jaar evalueert de gemeente of het dragen van bodycams een blijvertje zal zijn.

Het idee om de boa’s uit te rusten met een bodycam is niet nieuw. Oorspronkelijk zou de gemeente hier begin 2020 mee zijn gestart. Dat was iets te voorbarig, omdat voor de pilot nog een aantal dingen geregeld moest worden. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de opslag van beelden. Dit en meer is nu op orde.

“Ik ben blij dat we deze stap nu zetten. Het verhoogt de veiligheid van onze boa’s. Van de bodycams gaat een preventieve werking uit; het voorkomt dat gedrag verder ontspoort. Want weten dat acties worden vastgelegd en gevolgen hebben als ze niet door de beugel kunnen, maakt dat mensen hun gedrag aanpassen. Ook is nu voor iedereen duidelijk wat de spelregels zijn bij het wel of niet filmen van incidenten”, aldus burgemeester Jeroen Nobel.

Spelregels
De bodycams kennen zo hun ‘spelregels’. De camera staat standaard op stand-by. Beeld en geluid worden wel geregistreerd, maar niet opgeslagen. Nieuwe beelden overschrijven de oude zolang er niets bijzonders gebeurt. In situaties welke dreigen te escaleren en waarin de boa zich onveilig voelt, mag de bodycam aan. Die legt op beeld en geluid vast er gebeurt. Over het algemeen zal de boa eerst een waarschuwing geven, tenzij dit niet meer mogelijk blijkt. Deze beelden worden opgeslagen, inclusief een korte periode voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Zo komt ook de aanleiding in beeld. Mensen wie gefilmd zijn, mogen de beelden binnen 28 dagen terugkijken. Na die dagen wist de gemeente ze.

De ervaringen van boa’s bij andere gemeenten met de bodycams zijn positief. Uit de pilots blijkt dat de bodycams leiden tot minder agressie tegen boa’s. Daarmee is de camera in opmars als standaard onderdeel van hun beschermingspakket. Vermoedelijk passen de meeste hun gedrag aan als ze weten dat ze gefilmd worden. Meer informatie over de bodycams en hoe de gemeente Den Helder daarmee omgaat is te vinden op denhelder.nl.

Toon meer

Cathy Niesten

Mijn naam is Cathy Niesten (20) en ik ben redacteur bij Regio Noordkop. Ik ben geboren en getogen in Den Helder en bereikbaar via cathy@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button