Den Helder

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer aangepast

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft een nieuwe bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een gebied is aangegeven. Dankzij de bodemkwaliteitskaart is te zien waar de grond is vervuild. De kaart heeft een update gekregen. Nu staat ook op de kaart waar PFAS zit of kan zitten. Daarmee kunnen grond- en bouwprojecten sneller beginnen.

Ook de nota bodembeheer is aangepast. Daarin staat hoe vrijgekomen grond kan en mag worden opgeslagen, hergebruikt of toegepast. Met de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan kan efficiënt omgegaan worden met vrijkomende grond. De bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan zijn te vinden op www.denhelder.nl.

Waarom een nieuwe kaart?
Aanleiding om de bodemkwaliteitskaart aan te passen zijn PFAS. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn sinds de jaren ‘50 veel gebruikt in onder andere blusmiddel, waterdichte jassen en bakpapier. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in de bodem, maar er waren geen regels over hoe daarmee om te gaan.

In samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen en Hollands Kroon heeft gemeente Den Helder de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan van de gemeente geactualiseerd en aangevuld met PFAS. Door deze aanpassing kan de gemeente op basis van de bodemkwaliteitskaart weer bouwen.

PFAS in de bodem
Medio 2019 is grondverzet (hoeveelheid grond die voor een uitgraving en/of ophoging moet worden verplaatst, zodat er een weg of een constructie kan worden gebouwd) in Nederland tot stilstand gekomen vanwege het wijdverbreid aantreffen van PFAS in de bodem. Er kon alleen grond verplaatst worden als er eerst bodemonderzoek werd gedaan.

De bodemkwaliteitskaart, die normaal gebruikt wordt om verplaatsing van grond te regelen, had geen regels over PFAS. De kaart kon daardoor niet meer gebruikt worden. Inmiddels heeft de gemeente Den Helder haar regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regels opgenomen voor PFAS-verbindingen.

Juridische achtergrondinformatie
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader en geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen.

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft te worden gestort en minder grondstoffen nodig zijn. De nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart zijn te vinden op www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/nota-s.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button