Politiek

Helders Perspectief 2.0: op zoek naar een nieuwe strategie om Den Helder te promoten

Advertentie:

Den Helder – Wat wordt de komende 20 jaar het gezamenlijke verhaal voor Den Helder? Die vraag staat centraal in het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Helders Perspectief. Het vorige programma liep tot en met 2023 en had als uitgangspunt: ‘Van Krimp naar Groei’. Het doel van het Helders Perspectief is om Den Helder op de kaart te zetten als een plek waar mensen graag wonen, werken, leren en recreëren. Voorbeelden van projecten en evenementen die daar deel van uitmaken zijn Sail Den Helder, TekPark en De Experience Store.

Begin 2023 werd het Helders Perspectief geëvalueerd. Hoewel uit deze evaluatie weinig zichtbare resultaten naar voren kwamen, is in het coalitieakkoord en collegeprogramma afgesproken dat het Helders Perspectief voortgezet moet worden. Tijdens de bespreking van de evaluatie in de commissievergadering bestuur en middelen van 3 april 2023 is de toezegging gedaan het nieuwe uitvoeringsprogramma door de raad te laten vaststellen. Op dinsdag 9 januari 2024 bespreekt de raadscommissie bestuur en middelen daarom het uitvoeringsprogramma voor 2024 tot 2027: het Helders Perspectief 2.0.

Met het Helders Perspectief 2.0 wordt een nieuwe positioneringsstrategie voor Den Helder gecreëerd om de concurrentiepositie van de stad te versterken. Dit zal via een participatief proces met stakeholders en bewoners plaatsvinden. Het Helderse college benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van Den Helder. “Bij het loslaten van het Helders Perspectief gaat veel verloren. Door het ontbreken van een gezamenlijk verhaal, een gezamenlijke strategie en dito missie ontstaat er versnippering, dubbelingen in activiteiten en programma’s en gaat er veel tijd, energie en middelen verloren.”

Financiering
De Woningstichting Den Helder en de Koninklijke Marine hebben beide toegezegd het Helders Perspectief 2.0 te willen sponsoren met € 50.000,- per jaar. Dat komt neer op een totaal van € 400.000,- over vier jaar. Deze middelen worden ingezet voor arbeidsmarktcommunicatie en de Experience Store, met bijbehorende activiteiten. Verder stelt het Helders Perspectief 2.0 in 2024 incidenteel € 40.000,- extra beschikbaar voor de Stichting Citymarketing, om te besteden aan activiteiten gericht op het Helders Perspectief.

Een ander voorstel is om, naast het reguliere evenementenbudget van € 165.000,-, € 80.000,- op jaarbasis extra in te zetten voor evenementen die “het brede verhaal van Den Helder vertellen”. Ook is het Helders Perspectief 2.0 voornemens een evenementencoördinator (0,5 fte) aan te stellen. De gemeenteraad van Den Helder dient akkoord te gaan met de beoogde wijze van financiering. Op 9 januari wordt het concept van het Helders Perspectief 2.0 behandeld door de raadscommissie bestuur en middelen.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

5 reacties

  1. Beginnen met Maarten van Rossem de mond te snoeren als hij bij De Slimste Mens over Den Helder begint.

  2. Wat is precies “het brede verhaal van Den Helder” wat op evenementen verteld moet gaan worden voor een paar ton? Of vraagt niemand zich dat af?

  3. Weinig zichtbare resultaten, maar wel veel blabla tegen hoge kosten… en het moet nog duurder!!
    Precies passend in het over de balk gooien beleid van deze coalitie!
    Wat kostte de VVV eigenlijk?

Wellicht ook interessant

Back to top button