Cultuur/NatuurDen Helder

Toekomstplan voor de Wadden: bescherming en ontwikkeling

Den Helder – Om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak voor een betere bescherming, leefbaarheid en economische ontwikkeling van het Waddengebied is gewerkt aan de “Agenda voor het Waddengebied 2050”. 3 Februari is de Toogdag Waddengebied. Op die dag ondertekenen bestuurders én betrokkenen de instemmingsverklaring van de Agenda. Daarmee laten de partijen zien dat zij voor een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee staan en het behoud van het unieke open landschap onderschrijven en mee willen werken aan een verdere uitwerking.

Het Waddengebied is een prachtig gebied en behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Wethouder Kees Visser (Den Helder) heeft namens het dagelijks bestuur van de vereniging van Waddenkustgemeenten zitting in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en zal in deze hoedanigheid de instemmingsverklaring namens de Waddenkustgemeenten ondertekenen. Het gebied heeft een uniek open landschap en verdient blijvende aandacht en bescherming.

De Agenda is een toekomstplan voor de Wadden en richt zich op het gehele Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Betrokken partijen bij de totstandkoming van deze Agenda zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in het Waddengebied.

Den Helder draagt steentje bij
Wethouder Kees Visser: “De ondertekening van de Agenda van het Waddengebied 2050 is een belangrijke mijlpaal om het Waddengebied op een goede en zorgvuldige manier te beschermen. Ook Den Helder als Waddengemeente draagt haar steentje daaraan bij. Zodat we ook in de verre toekomst als havenstad kunnen blijven genieten van dit unieke natuurgebied in Nederland.”

Met de ondertekening wordt een goede basis gelegd voor de betrokken partijen om gezamenlijk de uitdagingen in het Waddengebied op te pakken. De Agenda is een dynamisch document en houdt rekening met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De komende periode gaan betrokken partijen met een concreet Uitvoeringsprogramma aan de slag. Ook de gemeente Den Helder neemt actief deel aan dit Uitvoeringsprogramma en is zo ook aangesloten bij de kennisontwikkeling op de diverse aspecten van de Waddenagenda zoals de energietransitie. “Of het nu gaat om de visserij, landbouw, havens en recreatie en toerisme, we hebben allemaal baat bij een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied.”

De Toogdag en de ondertekening is live te volgen op 3 februari via toogdag.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button