Den HelderHollands Kroon

Dikke onvoldoende voor gemeentebesturen van Hollands Kroon en Den Helder

Den Helder / Hollands Kroon – De gemeentebesturen van Den Helder en Hollands Kroon krijgen van hun inwoners een dikke onvoldoende voor het functioneren van de afgelopen vier jaar. Dit blijkt uit een enquête die NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas uitzette. Den Helder krijgt een 4.1, Hollands Kroon een 4.0. Ze doen het daarmee het slechtst van de provincie.

Van de dertig Noord-Hollandse gemeenten waarbinnen de enquête werd gehouden, kregen er dertien een onvoldoende van de geënquêteerden. Toch waren ook de voldoendes niet bepaald hoog: het hoogste cijfer was een 6.7 en ging naar de Gooise gemeente Huizen. Gemeente Schagen kreeg met een 5.6 net aan een voldoende. Voor Texel kon geen rapportcijfer worden gegeven, daarvoor hadden te weinig mensen de enquête ingevuld.

Naast dat de bewoners om een rapportcijfer voor hun gemeente was gevraagd, passeerden ook enkele langdurige kwesties de revue en vroegen we naar de hete hangijzers in hun regio.

Agriport / stadhuis
Zo was een ruime meerderheid heel duidelijk over wat ze vond van het toestaan van meer datacenters op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. Maar liefst 82,5 procent vond dat de gemeente er niet goed aan had gedaan om mee te werken aan deze verdere uitbreiding. En ook vindt 80,6 procent dat dit beleid schade heeft toegebracht aan de Wieringermeer. Daarnaast hebben te weinig inwoners volgens hen geprofiteerd van windmolenparken.

In Den Helder speelt, aan de resultaten te zien, de discussie over het verplaatsen van het stadhuis van de Drs. F. Bijlweg naar de oude rijkswerf Willemsoord een grote rol. Driekwart van de inwoners (75,8 procent) vindt dat het stadhuis niet naar Willemsoord had gemoeten.

Schagen
Schagen gedoogt sinds een tijdje niet meer dat mensen permanent in hun vakantiehuis wonen. Dat valt niet in goede aarde onder de mensen die de enquête hebben ingevuld: meer dan de helft van de bewoners (61 procent) had liever gezien dat dit nog wel werd gedoogd. Daarbij vindt bijna driekwart (74,8 procent) het goed dat de gemeente Schagen heeft besloten om bij te blijven bouwen in de kleinere dorpen en kernen in de gemeente.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. NH Nieuws organiseert op donderdag 10 maart in samenwerking met Regio Noordkop een verkiezingsdebat in Hollands Kroon. Wie in deze gemeente woont en die dag wil meepraten met de politici, kan zich hiervoor opgeven.

Toon meer

NH Nieuws

De bron van bovenstaand bericht is NHNieuws, de provinciale omroep voor Noord-Holland. Zij is mediapartner van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button