Hollands KroonPolitiek

Uitgangspunten Omgevingsplan vastgesteld: De regels voor ruimtelijke ordening veranderen

Hollands Kroon – De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met de uitgangspunten voor het omgevingsplan. Met de komst van de Omgevingswet, welke door minister Hugo de Jonge wederom is uitgesteld, veranderen de regels voor ruimtelijke ordening. Zo komen alle bestemmingsplannen in één omgevingsplan te staan, met onder andere als doel om vergunningsaanvragen sneller te laten verlopen. Een amendement van het CDA maakt dat het college in Hollands Kroon dezelfde bevoegdheden houdt als nu.

Dat zou initieel namelijk anders zijn. In de nota van uitgangspunten die bij het omgevingsplan hoort staat een lijst met initiatieven die langs de raad moeten voor toestemming, wanneer deze niet in het omgevingsplan passen. Dat is onder andere het geval bij intensieve veehouderijen, datacenters en de vestiging van arbeidsmigranten. De raad heeft in die gevallen een bindend adviesrecht. Over alle andere afwijkingen van het omgevingsplan mag het college zelf besluiten. Het college mag nu ook veel zelf, echter zouden de wethouders met het oorspronkelijke voorstel straks meer mogen bepalen dan nu: Bij de bouw van woningen, het toestaan van sommige niet-agrarische activiteiten in het buitengebied en bij het realiseren van nieuwe agrarische bebouwing in het buitengebied zou de raad geen zeggenschap meer hebben. Dit alles om de aanvraag van ruimtelijke wijzigingen te verspoedigen.

Bevoegdheden gelijk houden
Sjaak Vriend, fractievoorzitter van het CDA, diende een amendement in dat werd aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. De huidige bevoegdheden en de verhouding tussen raad en college blijven daarmee vrijwel gelijk. Volgens wethouder Theo Groot is het nadeel hiervan dat aanvragen langer zullen duren. Het college krijgt tevens de bevoegdheid om het omgevingsplan te wijzigen op sommige punten. Vooral bij kleine technische wijzigingen komt de raad niet aan bod, maar ook bij instructies vanuit de provincie en het Rijk waarover geen politieke discussie mogelijk is. De wijzigingen in de procedure gaan in bij de start van de Omgevingswet, waarvan de datum nu weer onbekend is. Het was 1 juli, maar wordt mogelijk 1 januari 2023. Tot eind 2029 wordt het totale omgevingsplan vormgegeven, te beginnen met Kreileroord. Maar, de regels voor aanvragers veranderen al bij ingang. Initiatiefnemers vragen straks geen wijziging van het bestemmingsplan meer aan, maar een Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Het uitstel van de ingangsdatum voor de Omgevingswet en de nabijheid van de gemeenteraadsverkiezingen maakten voor sommige fracties in Hollands Kroon dat zij vonden dat de besluitvorming hierover beter kon worden uitgesteld. De nieuwe raad mag dan een oordeel vellen. Portefeuillehouder Groot voelde hier niets voor: Hoewel de ingangsdatum wijzigt blijft de datum waarop alles klaar moet zijn, eind 2029, gelijk. Onder andere Onafhankelijk Hollands Kroon, Anders! en GroenLinks waren voor uitstel. LADA fractievoorzitter Henk van Gameren was ook terughoudend maar kon zich uiteindelijk vinden in het voorstel. Sylvia Buczynski van de PvdA noemde het vragen om uitstel ‘laf’, tot ongenoegen van eerder genoemde partijen. Zij vinden de materie te complex om nu over te besluiten. De wethouder stelde daartegenover dat het proces al anderhalf jaar loopt en dat er in die tijd nooit technische- of politieke vragen zijn gesteld.

Planning tot en met 2029
Nu de uitgangspunten voor het omgevingsplan zijn vastgesteld begint een proces van acht jaar waarin alle verschillende bestaande bestemmingsplannen worden geïnvestariseerd en samengevoegd tot één groot plan. Daarmee ontstaat ook de kans om de ruimtelijke indeling van de verschillende kernen en buitengebieden in Hollands Kroon weer eens goed onder de loep te nemen. De gemeente begint dit jaar met Kreileroord. Voor dit dorp is gekozen omdat het een overzichtelijk gebied is met weinig verschillende functies. Ook is er een actieve dorpsraad die betrokken kan worden bij het proces. Volgend jaar komen Wieringerwaard, Nieuwe Sluis, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf aan de beurt. Na de rest van de kernen volgen de buitengebieden. De Omgevingswet verplicht gemeenten om inwoners te betrekken bij de planvorming, dus in elke fase wordt hun mening gevraagd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button