Hollands KroonPolitiek

Zijn er meer functies voor de Fixi app?

Hollands Kroon – D66, VVD en CDA willen dat het college gaat kijken naar de mogelijkheden om de Fixi app te gaan gebruiken als indicator voor de gemeente wanneer het gaat om vertrouwen in het bestuur. Om dit te realiseren moeten de technische mogelijkheden binnen de app worden onderzocht en moet gekeken worden of de inwoners makkelijker feedback kunnen leveren op de ingediende meldingen. De partijen kwamen donderdagavond met een motie.

Feedback leveren kan nu al, maar heel weinig inwoners maken gebruik van deze functie in de app: “Het kan met een smiley, maar ook met een toelichting”, aldus wethouder Theo Groot. Uit de reactie van de portefeuillehouder, die burgemeester Rian van Dam gekscherend ‘Chef Fixi app’ noemde, bleek tevens dat die terugkoppeling van de inwoners lastig uitgelezen kan worden. De gemeente kan eigenlijk geen totaaloverzicht van de feedback inzien, bleek uit zijn woorden.

Maarten Versluis presenteerde de motie.

Meer zicht op vertrouwen
Maarten Versluis van D66 presenteerde de motie aan de raad. Zijn partij heeft al eerder oproepen gedaan om een aantal belangrijke indicatoren meetbaarder te maken. De constatering dat het vertrouwen van de inwoners in het lokale bestuur afneemt is een belangrijk signaal, maar over de methodiek achter dit onderzoek is Versluis niet te spreken: “We geven één keer in de twee jaar een enquête aan de inwoners. Laten we onderzoeken of we via de Fixi app een meer permanente vorm van terugkoppeling kunnen krijgen.”

Werking van de app wordt al gemeten
Over de methodologie van het voorstel van D66, VVD en CDA zijn andere partijen dan weer niet te spreken. Volgens Lilian Peters is de Fixi app niet geschikt, omdat het juist een laagdrempelige manier moet blijven voor inwoners om problemen te melden. De app werkt goed, vindt ook Jeffrey Leever van OHK, er is geen reden om deze aan te passen. Omdat de app al acht jaar op dezelfde manier werkt zou dit juist voor onrust zorgen. De PvdA vindt het voorgestelde onderzoek overbodig: Er wordt namelijk al getoetst hoe goed de app werkt. LADA steunde deze zienswijze.

Meten is weten zei Versluis. Het kan geen kwaad om te onderzoeken of de app mogelijk breder kan worden ingezet. Dat vond ook de wethouder, dus hij zei toe er naar te zullen kijken. De motie werd niet in stemming gebracht. De portefeuillehouder had geen bezwaar tegen een klein onderzoek, maar twijfelde wel over de wenselijkheid van het voorstel. “Wij handelen als gemeente in het algemeen belang en niet alle meldingen in Fixi dienen het algemeen belang.” Niet iedere melding wordt dus afgehandeld zoals de indiener graag zou willen. Meten is weten, besloot de wethouder, maar de vraag is wel wat er precies gemeten wordt.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button