Hollands KroonPolitiek

Plaatsing van laadpalen roept vragen op bij PvdA Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – De PvdA-fractie van Hollands Kroon heeft afgelopen maand schriftelijke vragen aan B&W gesteld over het plaatsen van laadpalen in woonwijken. De verantwoordelijk wethouder economische zaken Theo Meskers heeft de vragen beantwoord.

In eerste instantie wilde de PvdA-fractie weten hoe het college denkt de plaatsing van laadpalen in de publieke ruimte aan te gaan pakken. Namens het college geeft wethouder Meskers antwoord : “Hollands Kroon bouwt mee aan een openbaar laadnetwerk en doet dat samen met MRA-Elektrisch, een projectbureau dat namens de gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht elektrisch rijden in de regio stimuleert en werkt aan een dekkend netwerk van openbare laadpalen. Via de website van Gemeente Hollands Kroon (https://www.hollandskroon.nl/ontwikkelen/duurzaamheid/elektrisch-rijden-in-hollands-kroon) kunnen inwoners informatie vergaren en via de website van MRA-e kunnen particulieren openbare laadpalen aanvragen wanneer zij gebruik willen maken van een elektrische laadpaal. Wanneer dit verzoek goedgekeurd wordt, zorgt de gemeente voor een geschikte locatie en reserveert de gemeente de betreffende parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen. Op dit moment zijn in Hollands Kroon acht laadpalen via MRA-e in bedrijf en zijn zeven laadpalen in voorbereiding.

Plan voor woonwijken
Verder wilde de PvdA-fractie weten of er een plan is voor het plaatsen van laadpalen in de woonwijken, aangezien particulieren met een eigen erf zelf een voorziening kunnen treffen. Wethouder Meskers geeft aan dat mensen die op eigen terrein kunnen laden, het aan hen is om hier voorzieningen voor te treffen. “Wanneer de mogelijkheid er niet is om op eigen terrein te laden, kan men een openbare laadpaal aanvragen via MRA-e. In bestaande woonwijken kan dit vaak goed gerealiseerd worden. Bij nieuwbouw projecten is er de mogelijkheid om van te voren locaties aan te wijzen voor elektrische voertuigen te laden.”

Vervolgens vraagt de PvdA-fractie zich af wat het betekent voor en vergt van de infrastructuur; zowel fysiek als financieel. “Op het moment dat een aanvraag goedgekeurd wordt, worden twee parkeerplaatsen per laadlocatie gereserveerd voor elektrische voertuigen. Dit kan in sommige gevallen de parkeerdruk verhogen. Wij proberen hier altijd rekening mee te houden en een zo gunstig mogelijke locatie aan te wijzen. De laadpalen worden altijd aangesloten op de kabels van Liander, die al aanwezig zijn”, aldus de wethouder, die vervolgt met een uitleg over het financiële gedeelte.

“Per te plaatsen laadpaal is er een gemeentelijke bijdrage van € 250,- (excl. BTW)  Hiervoor worden alle werkzaamheden voor het plaatsen van de laadpaal uitgevoerd door de exploitant van MRA-e, inclusief het plaatsen van de borden, waarop aangegeven wordt dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor elektrische voertuigen. Het bedrijf zorgt ook voor het verwijderen van eventueel groen en het plaatsen van aanrijdbeveiliging. Daarnaast valt het onderhoud van de laadpalen ook onder de verantwoordelijkheid van MRA-e.”

Ruimtelijke kwaliteit
De fractie is ook benieuwd of er energieleveranciers zijn die willen investeren. Dit is bij de wethouder niet bekend. “In onze gemeente worden de laadpalen aangesloten op het kabelnetwerk van Liander. MRA-e gaat over de verder afhandeling wat betreft de energieleveranciers.”

Daarnaast wil de PvdA weten hoe de wethouder denkt te voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast. Wethouder Meskers : “Bij het beoordelen van de locatie voor een aangevraagde laadpaal kijken wij naar een zo gunstig mogelijke optie. Dit houdt ook in dat er gekeken wordt of in de buurt van de aangevraagde laadpaal al een laadpaal beschikbaar is zodat er niet te veel laadlocaties gecreëerd worden.”

Veiligheidsvraagstukken
Tot slot wil de PvdA-fractie weten wat de gevolgen zijn voor de veiligheid. “Er zijn gevallen bekend waarbij de accu in elektrische auto’s kan zorgen voor brand. De brandweer bekijkt samen met de autofabrikanten hoe een brand in de accu snel en voortvarend geblust kan worden. Soms geven inwoners bij hun gemeente aan dat zij bang zijn voor de brandveiligheid van een laadpaal. De laadpalen die via MRA-Elektrisch door gemeenten worden geplaatst, voldoen aan zeer hoge kwaliteits- en veiligheidseisen.”

Volgens de wethouder geeft MRA-e op haar site aan dat op dit moment geen wetenschappelijk bewijs is dat door eventuele straling van laadpalen blijvende schade wordt toegebracht aan de gezondheid. “Bij het plaatsen van een laadpaal houden we de handleiding van MRA-e aan. Daar staat criteria in voor de veiligheid. De laadpalen mogen niet in de directe nabijheid van andere objecten in de openbare ruimte geplaatst worden zoals fietsenrekken, vuilcontainers, struiken, bomen en straatmeubilair. Bovendien staat in de handleiding ook dat de laadpaal bij voorkeur niet geplaatst wordt voor de deur of het raam van een woonhuis.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button