Noord-Holland

Provincie ondersteunt verbetering vakantieparken en campings

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland gaat eigenaren van vakantieparken en campings ondersteunen die hun locaties willen opknappen en verduurzamen.

Campings en vakantieparken in Noord-Holland ontvangen jaarlijks miljoenen gasten. Dat is niet alleen gunstig voor de toeristische sector maar voor de hele Noord-Hollandse economie. De sector verblijfsrecreatie kampt steeds vaker met gebrek aan kwaliteit, veroudering en matige inpassing in de omgeving. Daarnaast lukt het ook niet alle ondernemers om een verduurzamingsslag te maken en bijvoorbeeld ‘van het gas af’ te gaan of circulair te bouwen.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Wij zien dat veel vakantieparken en campings in Noord-Holland behoefte hebben aan ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit. Het aanpakken van plannen om te vernieuwen en te verduurzamen komt niet altijd goed van de grond. Soms ontbreekt het aan voldoende kennis of heeft het ondernemerschap een duwtje in de rug nodig. De provincie gaat bedrijven ondersteunen die actief werk willen maken van een (re)vitaliseringsslag voor hun bedrijf.“

Er is in totaal €100.000,- beschikbaar om ondernemers te helpen bij het maken van plannen voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek of het maken van plannen voor verduurzaming. Naast de uitvoeringsregeling heeft de provincie ook €50.000,- beschikbaar gesteld voor bedrijven die nog geen scherp zicht hebben op hun problemen of kansen of niet weten waar te beginnen. Deze bedrijven kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen van experts op het gebied van bijvoorbeeld financiering, vastgoed of planologie.

Informatie subsidieregeling
Meer informatie over de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2021 is vanaf begin april te vinden op www.noord-holland.nl.

De provincie Noord-Holland heeft voor gemeenten een handreiking opgesteld om beter zicht te krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking helpt gemeenten om zowel op het gebied van veiligheid, economie en ruimte als sociaal-maatschappelijk meer inzicht in haar parken te verkrijgen. De handreiking maakt deel uit van een breder beleid van de provincie om gemeenten te helpen om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten. Kijk voor de handreiking op https://www.noord-holland.nl/Loket/Ondermijning/Documenten

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button