Den HelderPolitiek

Evaluatie Helders Perspectief: Echte inzichten blijven uit

Adverentie

Den Helder – Wat heeft het project ‘Helders Perspectief’ na drie jaar opgeleverd? Die vraag stond maandagavond centraal in de Raadscommissie Bestuur en Middelen, maar lijkt een vraag te blijven. Het project, waarmee Den Helder op de kaart zou worden gezet om zo het inwoneraantal te vergroten, krijgt sowieso een vervolg. De opmerkelijke conclusie was echter dat juist de meetbaarheid van de doelstellingen te wensen overliet. Zo weet de gemeente bijvoorbeeld dat relatief veel mensen de gemeente verlaten, maar niet waarom.

Wethouder Fotigui Camara opende de presentatie door te zeggen dat Helders Persectief ook voor het nieuwe college een belangrijke opdracht blijft. Het belang van het stimuleren van de eigen stad en regio wordt volgens hem onderschreven door het recent verschenen rapport ‘Elke regio telt!’. Daarin wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen regio’s en staat centraal dat het Rijk op sommige plekken meer investeert dan op andere plekken. Den Helder moet zichzelf op de kaart zetten zodat investeringen, maar ook mensen en bedrijven, deze kant op komen.

Dat was de afgelopen drie jaar dan ook het doel: Van krimp naar groei. In de evaluatie kwam echter niet helemaal naar voren of dit gelukt is, en hoe. Ook zijn er door het college conclusies en aanbevelingen opgesteld die toch vooral vragen opleveren. Zo blijkt dat relatief veel inwoners de stad verlaten en wordt een nieuwe focus om bestaande bewoners te behouden. Echter is niet bekend waarom ze weggaan en daarmee ook niet hoe de gemeente wil voorkomen dat ze vertrekken. Daarnaast stelt het college dat de focus op toerisme vergroot dient te worden, maar staat nog open hoe dat moet gebeuren. Voor zowel toeristen als (vertrekkende) inwoners wil de gemeente een ‘klantreis’ gaan opstellen. Zo kan misschien wel inzichtelijk worden wat nu de beweegredenen zijn.

Wat cijfers, geen inzichten
Naast wonen en werken was de derde pijler van Helders Perspectief het onderwijs. Ook wat dat betreft bevat de evaluatie vooral vragen en weinig antwoorden. Zo blijkt dat leerlingen in Den Helder heel gemiddeld scoren op de cito toets en het schooladvies. Echter is het opleidingsniveau uiteindelijk lager dan gemiddeld in Nederland. Dat zegt mogelijk iets over de kwaliteit van het onderwijs, of de waardering van de leerlingen. Zo denkt het college. Hoewel één van de belangrijke opgaven was om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en deze beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt moet de raad vooralsnog genoegen nemen met enkel wat statistieken.

De relatie van die statistieken met het Helders Perspectief, of de wijze waarop het project invloed heeft gehad op de bevordering van die statistieken kwam niet naar voren in de evaluatie. Inzicht ontbreekt ook bij promotiebedrijf Citymarketing Den Helder. De partij ontvangt veel subsidie van de gemeente en de ondernemersvereniging, maar over het rendement doet het college geen uitspraken. Onder andere politieke partij Behoorlijk Bestuur heeft hier meermaals om gevraagd, maar ook bij deze evaluatie wordt geen enkel inzicht geboden. Na drie jaar concludeert het college wel dat er “scherpere opdracht” moet komen voor de marketeers en dat er een langdurige samenwerking moet worden aangegaan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Ik weet wel dat heel veel kinderen die gestudeerd hebben buiten Den Helder, in die omgeving werk vinden en woonruimte. Wat ik van hen hoor, is dat de Noordkop gezien de reistijd niet aantrekkelijk is om te wonen, wat werk vinden betreft niet aantrekkelijk is en de stad op zich weinig te bieden heeft voor jongeren. Veel grote bedrijven hebben Den Helder verlaten. Het stadscentrum ben je in een kwartier doorheen. Strand en duinen vind je overal aan de Nederlandse kust, hoef je niet voor naar Den Helder. Eigenlijk is Den Helder een beetje een spookstad geworden, veel ouderen blijven er wonen omdat er op dit moment voor hen geen alternatief is, de stad is sterk aan het vergrijzen.
    Openbaar vervoer is al flink op bezuinigd, de N9 is een grote ergernis waar niets aan veranderd wordt.
    Alles bij elkaar niet echt aantrekkelijk.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: