Den HelderPolitiek

Zes wijken versneld van het gas af, eerste bewonersbijeenkomst niet vlekkeloos

Advertentie:

Den Helder – De wijken Noorderhaven, Zwanenbalg, Boterzwin, Malzwin Julianadorp Oost in Julianadorp en Mijnendienst in Den Helder gaan versneld van het gas af. Een eerste bewonersbijeenkomst om dit te bespreken met de inwoners van Zwanenbalg verliep niet vlekkeloos. Dat laat het college weten naar aanleiding van vragen door de PvdA. Die partij signaleert dat bewoners voor hun gevoel op kosten worden gejaagd.

De bewonersbijeenkomst vond op 14 februari plaats en is niet geheel naar wens verlopen. “Voor een groot deel van de aanwezigen heeft deze avond niet gebracht wat zij ervan hoopten of verwachtten. Dat betreuren wij uiteraard”, zo schrijft het college in haar antwoorden aan de PvdA. Wat er volgens het college precies misging wordt niet geheel duidelijk, al zegt zij wel in de toekomst eerder met bewoners in gesprek te gaan. Ook al in aanloop naar de bijeenkomst toe: “Ons uitgangspunt is om de bewoners van Zwanenbalg zo goed mogelijk mee te nemen in de omschakeling naar een andere manier van koken en verwarmen.”

Het is ook niet zomaar wat, de transitie van op gas- naar elektrisch verwarmen. De kosten kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s en die zijn in principe voor de inwoners zelf. Wanneer, naar verwachting in 2024, de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) ingaat kunnen gemeenten bepaalde wijken verplichten om tot gas afsluiting over te gaan. Met het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland beloofd in 2050 aardgasvrij te zijn, maar deze ontwikkelingen komen dus al een stuk sneller. In de Transitievisie Warmte die de Helderse gemeenteraad eind 2021 heeft vastgesteld staat dat Den Helder al in 2040 energieneutraal wil zijn.

Zes wijken versneld van het gas af
Voor zes wijken komt de transitie nog sneller. De wijken Noorderhaven, Zwanenbalg, Boterzwin, Malzwin Julianadorp Oost in Julianadorp en Mijnendienst in Den Helder zijn geselecteerd om mogelijk al voor 2030 van het gas af te gaan. Dat is reeds besloten in de eerder vastgesteld transitievisie warmte: “In Zwanenbalg is het aardgasvrij maken van woningen eenvoudiger te realiseren dan in andere wijken in onze gemeente. De meeste woningen zijn daar namelijk goed geïsoleerd en enkele woningen zijn zelfs al energieneutraal gemaakt.” Dit geldt ook voor de andere vijf buurten. De keuze om te starten met Zwanenbalg is gebaseerd op het feit dat buurtbewoners zelf met initiatieven zijn gekomen om van het gas af te gaan.

Het college geeft aan in het vervolg inwoners nog beter te betrekken bij de planvorming. In april vindt er een eerste bijeenkomst met een werkgroep van bewoners plaats. Ook komt er een plan voor hoe in de gehele gemeente gecommuniceerd gaat worden over het aardgasvrij maken van woningen: “Bij een volgende bijeenkomst betrekken we actief de bewoners bij de voorbereidingen. Zo spelen we beter in op de informatiebehoefte die inwoners hebben.” Wat betreft het kostenplaatje, waar de PvdA zich zorgen over maakt, wijst het college op subsidiemogelijkheden. Ook wordt er gesproken over de mogelijkheid van een collectieve inkoopactie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

17 reacties

 1. Men vergeet te melden dat lang niet alle bewoners van Zwanenbalg achter het plan staan. Men wordt behoorlijk op kosten gejaagd, investeringen varieren van rond 25.000 euro tot 50.000 euro, al naar gelang de grootte van de woning. De subdidie die hier tegenover staat is daarbij vergeleken een peuleschil! Men gaat er waarschijnlijk ook vanuit dat iedereen zulke bedragen op de plank heeft liggen. De gemiddelde leeftijd in deze buurt is hoog. dus leningen of tweede hypotheken zijn mijns inziens ook geen fijne optie.

 2. wat een kloteland is dit aan het worden, nu weer structureel huiseigenaren kapot maken, overheid wil wat met die groene waanzin en wij voetvolk kan naar de voedselbank………

 3. Een ding wil ik even kwijt : als de coalitie de inwoners van Julianadorp verplicht van het gas af gaat sluiten zonder dat daar een noodzaak voor is gaan ze alle stemmers daar verliezen. Doordrammen is al je kiezers inleveren en dat moet men goed bedenken. En men heeft al zoveel verloren. Zelf weten hoor, maar als je nog steun in het stemhokje wil overhouden zou ik het niet doen.

 4. Vele bewoners van Zwanenbalg werden zeer onaangenaam verrast door de mededeling dat de gemeente Den Helder in 2030 de hele wijk verplicht van het gas afsluit. Op (zeer hoge) kosten van de bewoners uiteraard terwijl de energietransitie budgettair neutraal zou moeten verlopen. Dit onzalige, overhaaste plan betekent dat de bewoners niet kunnen wachten op eventuele andere ontwikkelingen die op dit moment volop gaande zijn. Wat doet de gemeente voor de bewoners die simpelweg geen 20 tot 50 duizend euro kunnen betalen ? Het antwoord zal wel luiden dat ze in de kou worden gelaten, letterlijk !

 5. Heel graag wil ik versneld af van het college van B&W van Den Helder. Waar zijn die charlatans in het stadhuis mee bezig? O natuurlijk met het Klimaatakkoord van Parijs (vòòr 2050) en het besluit van het braafste jongetje in Europa ook zelfs vòòr 2050. Nee dan Den Helder die gaat uiteraard veel sneller. Het is wederom werkelijk godgeklaagd.

 6. Zwanenbalg en moeite hebben met ophoesten van zulke bedragen???? Zwemmen vissen in het water???? Als pilot is dit een prima wijk, als je decadent kan wonen moet deze transitie geen enkel probleem zijn

  1. Ach Egchy, wat jammer voor je dat je niet begrepen hebt waar het over gaat, n.l. de gemeente die bewoners wil DWINGEN tot het maken van zeer hoge kosten. Andere wijken zijn alvast gewaarschuwd.

 7. Lekker waterstof gaan ontwikkelen, ja. Door dezelfde pijp van het gas heen en is een (kleine) aanpassing in je ketel. Iedereen laten ophoesten voor keuzes die ze niet zelf maken is best raar.

 8. Ik wil gerust versneld van het gas af, ben benieuwd hoe de gemeente hierin gaat bijdragen. Voor het milieu wil ik met veel onderwerpen meedenken en bijdragen, maar zolang de grootverbruikers hun gang mogen gaan, zal de urgentie bij mij ook lager zijn.

  1. Er staat dat de rekening voor de bewoners is dus de gemeente draagt niets bij, iets van wel de lusten niet de lasten

 9. Liever gister dan vandaag. Wordt eindelijk de niet energievriendelijk ketel vervangen.

  1. heb je 20.000+ euro klaar op de plank liggen dan om dit te realiseren en de woning aan te passen?

 10. Volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Natuurlijk gaat niemand gedwongen worden en verder kan het college natuurlijk helemaal niet eens in de buurt van die gaskraan komen, daar gaan ze simpelweg niet over. Wel is het goed om nu al te gaan kijken naar mogelijkheden en de bijbehorende subsidieopties. Want het gaat een keer komen. Zelf kijk ik de kat nog even uit de boom want de innovaties gaan best snel op dit gebied en de prijzen gaan straks ook fors naar beneden.

 11. De hele energietransitie gaat een beetje aan me voorbij, gelukkig. Hoe is zoiets mogelijk zou je toch zeggen, ook ik vraag me dat de laatste tijd wel eens af. Het is eigenlijk nog sterker; ik kreeg via de recente energie compensatievergoedingen zelfs nog geld toe…een soort ´persoonlijke inflatiecorrectie´ deed men me ongevraagd toekomen, zo zag ik het tenminste zelf maar, wat een bevoorrechte positie zeg… Hoe dat nu precies allemaal mogelijk is? Wel, dat zal ik uitleggen: ik gebruik al vele decennia en aldus ook ruim voor ´Pjutler´ aan de macht kwam (vroeg of laat wordt elke machthebber daar tiranniek) slechts enkele kubieke meters gas per jaar en op die wijze geef ik dus maar enkele euro ́s aan de energie uit die in mijn huishouden benodigd is voor een beetje warm water in de keuken en wat water de badkamer. Met een klein boilertje kan ik trouwens van die luttele kubieke meters gas eigenlijk ook zo af, maar daar ben ik (nog) te lui voor. Denk nu niet meteen dat ik dus: wel hout zal stoken, zonnepanelen zou kunnen hebben of anderszins via een omweg toch wel aan energie voor de verwarming van een huishouden kom want dat is niet zo. Het enige dat het eclatante verschil maakte in mijn leven was louter mijn denken in ´mogelijkheden´ en wel via mijn eigen boerenverstand en mijn toegewijde bereidheid om mijn leven uit voorzorg lang geleden al volkomen aan te passen aan de te verwachten problematieken zoals de individuele afhankelijkheid via een overheid met plannen- en aldus (met een ander zijn geld) brokkenmakende ambtenaren nu eenmaal altijd met zich meebrengen. Een gewone kwestie dus van gezond verstand naast een doordachte voorbereiding op te verwachten problematieken en dus de bereidheid om binnen het eigen bestaan ook zaken die in eerste instantie essentieel lijken te laten voor wat ze zijn in het belang van die heilige visie op het eigen leven. Ook kinderen op de wereld zetten is bv tegenwoordig (gelukkig) een keus, echter, binnen onze samenleving tevens een keus met verstrekkende financiële gevolgen waarvan ´de makers´ eenvoudigweg vinden dat de gemeenschap daaraan maar moet meebetalen. In de discussie over de energietransitie komt diezelfde gedachte tot mijn eigen verbazing nu langzaam ook bovendrijven, via de heersende stemming van: ´wij hebben ons afhankelijk gemaakt (of erger nog: júllie hebben ons afhankelijk gemaakt) dus nu moeten jullie maar over de brug komen met geld´. Daar trapt natuurlijk geen enkele bestuursvorm in… En terwijl de hele wereld zich voortdurend het apenzuur kletst over; Covid, zorgtekorten, voedselprijzen en energiekosten maakte ik mezelf in de vorige eeuw al handig zo onafhankelijk mogelijk en zie al die vormen van nieuwe opwinding in alle rust aan. Ik maakte me eigenmachtig en ongebonden in de tijd dat gas nog vrijwel niets kostte omdat ik dat persoonlijk voor mijn eigen leven belangrijk vond. Toen al besloot ik op het gebied van behuizing een appartement van de juiste kwaliteit en met grote raampartijen die vooral pontificaal gelegen op het zuiden waren te kopen. Een appartement waarin de temperatuur midden in de winter nooit onder de 18 graden komt, ík maakte het nog niet mee in ieder geval, zelfs niet met een nachttemperatuur van vele graden onder nul. De dualisten zullen ongetwijfeld wel weer over elkaar heen vallen en zeker 100, zo niet 1000 ;), redenen vinden waarom dat op henzelf nou natuurlijk weer nét niet van toepassing is maar daarom discussiëren zij verder tot in de eeuwigheid en betalen zij natuurlijk uiteindelijk gewoon ook wat de overheid van hen verlangt. En doen ze het nu eens niet, dan worden ze gewoon individueel (dat bestuurt namelijk ook al heel handig) aangepakt en geven de buren natuurlijk ´niet thuis´. 😉

 12. Toch wel apart, moet op internet lezen dat ik van t gas af moet. Heb nul komma nul info vd gemeente gekregen. Het zondag krantje word hier al een jaar niet meer bezorgd dus daar kon ik t ook niet lezen, wmb gaat Julianadorp snel aansluiten bij Callantsoog en zich losmaken van Den Helder. Dst zal die jutters leren, ons wederom op kosten jagen om hun eigen problemen te bekostigen!!!!!!

  1. Het college van Den Helder vergeet aan de PvdA te melden dat de dame die de presentatie deed niet bekwaam was om deze presentatie te doen. Bovendien gaf zij niet adequate antwoorden over duurzaamheid en mogelijke andere vormen van energie die momenteel ontwikkeld worden. Er was maar sprake van een visie: overstappen op elektriciteit terwijl er problemen zijn met Liander die de komende jaren niet opgelost kunnen worden en zonnepanelen ook geen stroom leveren als er geen zon is. Heel jammer dat deze presentatie zo gegaan is, ook voor de dame in kwestie en de wethouder. Ook onbekendheid met de omgeving en de bewoners.
   Dat is het gevolg van het inhuren van mensen van buiten door de gemeente.
   En de kosten voor de transitie kunnen oplopen tot € 50000 en dan hebben we
   het nog niet over de kosten binnenshuis.
   En dan geeft de gemeente het
   iniatief van enkele inwoners om te verduurzamen aan als aanleiding tot de start in Zwanenbalg. En waarom die haast en het jaar
   2030 in Zwanenbalg en 2040 in Den
   Helder.
   Wat een ambities!

Wellicht ook interessant

Back to top button