Den HelderPolitiek

Motie van wantrouwen voor wethouder Wouters

Den Helder – De fractie van Senioren Actief zal bij de eerstvolgende raadsvergadering op 25 mei een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Michiel Wouters. De aanleiding is de discussie rondom de vestiging van het stadhuis op Willemsoord. Voor de bouw moet er een wijziging komen van het bestemmingsplan, terwijl de wethouder eerder had aangegeven dat dit niet het geval zou zijn.

De wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat het huidige bestemmingsplan gebouwen van boven de twaalf meter niet toestaat en het beoogde nieuwe stadhuis in de nok een hoogte heeft van iets meer dan dertien meter. Hoewel een dergelijke kleine aanpassing van het bestemmingsplan niet ongebruikelijk is vindt fractievoorzitter Carla van Driesten een motie van wantrouwen toch op zijn plaats. Het college B&W heeft namelijk altijd gezegd dat een aanpassing niet nodig was. Zij hebben de gemeenteraad dus niet goed geïnformeerd. “De gemeenteraad is ondanks de vele vragen vanuit de oppositie hierover op het verkeerde been gezet. De juiste informatie is achterwege gebleven en dit is een doodzonde”, aldus van Driesten.

Op 9 maart is er door de gemeente en ontwikkelingsorganisatie Zeestad een planschadeovereenkomst getekend. In een planschadeovereenkomst wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor eventuele schade die in de omgeving wordt geleden door de wijziging van een bestemmingsplan. Hierbij kan gedacht worden aan schade door het inperken van bedrijfsvoering in de regio, of een waardevermindering van de huizen van omwonenden. In dit geval betreft de wijziging enkel de ophoging van de maximale bouwhoogte, waardoor van schade geen sprake lijkt te zijn. Uit deze overeenkomst van 9 maart blijkt wel dat wethouder Wouters tijdens de vergadering van 31 maart al wist van de wijziging van het bestemmingsplan. De aanvraag was toen al openbaar in te zien, maar de wethouder heeft er tijdens de vergadering niks over gezegd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

Back to top button
%d bloggers liken dit: