Den HelderPolitiek

Raad verwerpt motie van wantrouwen tegen Duijnker

Advertentie:

Den Helder – Wethouder Remco Duijnker heeft dinsdagavond een motie van wantrouwen van zijn ‘eigen’ Seniorenpartij overleefd na een stemming hierover in de Helderse gemeenteraad. De wethouder heeft na het opzeggen van het vertrouwen door de Seniorenpartij ondertussen onderdak gevonden bij Beter voor Den Helder. De andere coalitiepartijen toonden zich uiteindelijk akkoord met deze opmerkelijke overgang. Desalniettemin diende de Seniorenpartij alsnog een motie van wantrouwen in, omdat de twee fractieleden ‘geen vertrouwen meer hadden dat de wethouder het belang van de senioren binnen deze bestuursperiode op adequate wijze zal vervullen, zowel binnen de eigen portefeuille als in breder verband’.

“We hebben heel veel overleg gehad en heel vaak gezegd dat het niet goed ging”, aldus fractievoorzitter Carla van Driesten van de Seniorenpartij, die samen met partijgenoot Marinus Vermooten de motie van wantrouwen indiende. Uiteindelijk steunden alleen de oppositiepartijen met uitzondering van Gemeentebelangen de motie.

Niet gebaat bij crisis
De coalitiepartijen besloten de overgang van wethouder Duijnker van de Seniorenpartij naar Beter voor Den Helder met hier en daar een aarzeling uiteindelijk toch unaniem te accepteren. Belangrijk motief hierbij was de intentie om het coalitiekarwei dat loopt tot maart 2022 met elkaar af te maken. “Wij hebben begrip voor de aanstelling van wethouder Duijnker bij Beter voor Den Helder. Wij gaan ervan uit dat het college bij de verdeling van de taken eruit zal komen. Den Helder is niet gebaat bij een crisis”, aldus Van Dongen van de Stadspartij.

Fractievoorzitter Bais van de VVD nam het op voor de wethouder. “Een motie van wantrouwen, dat is nogal wat. Het is niet zo dat hij niet kundig genoeg is om zijn taak als wethouder uit te voeren of niet meer kan handelen voor de gemeente. Als dat zo is, moet je opstappen als wethouder. Maar is dat hier het geval? Onze conclusie is dat dat niet zo is. De verklaring van de Seniorenpartij is niet voldoende om een motie van wantrouwen in te dienen. Zij vinden dat het belang van de senioren niet voldoende in beeld is gebracht bij de gemeente Den Helder, maar wij zien genoeg terug in het coalitieakkoord en tal van andere zaken voor senioren.”

Niet charmant
De PvdA (“Continuïteit, bestuurlijke rust en huidige slagvaardigheid van dit college moet doorgaan”, aldus Blank), het CDA (“Wij gaan niet over welke wethouder door welke partij wordt aangesteld zolang de balans maar correct is”, aldus Krul) en de ChristenUnie (“Niet charmant, maar wij kunnen ons er wel iets bij voorstellen”, aldus Van Donkelaar) stemden tegen de motie.

Opmerkelijk stil bleef het vanaf de kant van Beter voor Den Helder, al liet fractievoorzitter Assorgia op de valreep heel kort iets van zich horen. “Wij zijn blij met de steun van de coalitie en oppositie (Gemeentebelangen, red.). Wij zullen de motie niet steunen.” Diezelfde gedachte overheerste bij het merendeel van de raad. Met 21 tegenstemmers werd de motie van wantrouwen verworpen en gaat Remco Duijnker verder als wethouder van Den Helder, maar nu vanuit het zichtpunt van de idealen van Beter voor Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button