Kop van Noord-HollandPolitiek

Kopgemeenten willen geld van provincie voor samenwerkingsprogramma

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – Het samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! is op 1 januari 2022 beëindigd. Met het stimuleringsprogramma is de afgelopen jaren een boost gegeven aan de lokale economie. Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon zetten graag de samenwerking voort, maar via De Kop Werkt! kregen de gemeenten 15 miljoen euro van de provincie Noord-Holland. Verschillende raadsleden lieten tijdens de Regionale Raadsvergadering op donderdagavond weten dat er een poging moet worden gedaan om wederom financiële middelen van de provincie los te krijgen.

Wethouder Jelle Beemsterboer uit Schagen liet aan de Regionale Raad weten dat dit verzoek al “intensief, uitputtend en herhaaldelijk” is gedaan aan de provincie. Het bestuur wil echter niet instemmen met nog een financiële injectie. De eerdere bijdrage van 15 miljoen was een uitzondering en een soort compensatie voor het afgeblazen project van het Wieringerrandmeer. Geen van de andere acht regio’s in Noord-Holland ontvangt een dergelijke subsidie. Beemsterboer noemt het jammer dat de bijdrage is gestopt, maar vindt het ook begrijpelijk.

Noordkop moet gestimuleerd worden
Jeff Leever, raadslid voor Onafhankelijk Holland Kroon en voormalig Statenlid, liet hierop weten dat hij van mening is dat de Noordkop een extra stimulering verdient: Volgens hem is de regio toch een beetje het ondergeschoven kind. Met de aankomende provinciale verkiezingen in 2023 mag er volgens hem best extra gelobbyd worden voor aanvullende middelen. Beemsterboer stelde hierop dat veel van de raadsleden dit via de provinciale fracties van hun partij op de agenda kunnen zetten.

In plaats van De Kop Werkt! en de financiering uit dit programma kiezen de gemeenten voor een Regionale Samenwerkingsagenda tot en met 2025. Het budget voor het programma wordt uit de gemeentelijke financiën gehaald: Iedere gemeente draagt €3,50 per inwoner bij voor een totaalbedrag van €580.000,-. Vera van Vuuren, fractievoorzitter van PvdA Schagen gaf aan zich te kunnen vinden in de ambities van de samenwerkingsagenda. Hoewel de provincie geen financiële bijdrage wenst te leveren stelde zij dat toch een poging moet worden gedaan om een verdubbeling van de beschikbare middelen te realiseren via het rijk, Europa, of toch via de provincie. Beemsterboer liet hierop weten dat de uitnodigingen voor een gesprek met deze overheden reeds verzonden zijn.

Nieuwe samenwerkingsprogramma te omvangrijk?
De projecten- en de planning van de projecten in het nieuwe programma zullen op korte termijn verder worden uitgewerkt. Ze zijn ingedeeld op zeven verschillende thema’s, waaronder mobiliteit, duurzaamheid en wonen. Anneke Visser-Veltkamp van PvdA pro Texel en Lars Dignum van Jess Lokaal Schagen spraken hun zorg uit over het gebrek aan focus in de samenwerkingsagenda. Willen de gemeenten niet teveel doen? Zeker gezien de restricties die het nieuwe budget met zich meebrengt. Beemsterboer gaf aan dat hij staat achter de omvang en de inhoud van het programma. Wel volgt er dus een concretisering en een tijdlijn.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button