Den Helder

Renovatie Koopvaardersschutsluis jaren uitgesteld

Den Helder – De provincie Noord-Holland heeft besloten de verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder met vijf tot acht jaar uit te stellen. De voorbereidingen voor de renovatie van deze belangrijke zeesluis gaan wel door, omdat een bacterie de damwanden aantast. De Koopvaardersschutsluis hoeft geen negen maanden dicht voor deze werkzaamheden, zoals oorspronkelijk werd gedacht. De kans om de verlenging gelijktijdig met de renovatie uit te voeren is hiermee van de baan.

Ook moet eerst goed in beeld komen voor welke schepen de verlenging nodig is. De verlenging is ingezet vanuit de gedachte klaar te zijn voor meer goederenvervoer via het Noordhollandsch Kanaal. Dit vergt behalve een verlenging van de sluis een flinke investering in de opwaardering van de vaarweg. Het is daarnaast nog niet duidelijk of er voor de Kooyhaven in Den Helder grotere schepen nodig zijn. De verlenging van de sluis naar 115 meter kost bovendien veel geld, helemaal door de almaar stijgende grondstofprijzen en de onzekerheid over of materiaal en onderdelen geleverd kunnen worden.

Tijdelijke afsluiting
In een bouwteam werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp te komen. Uit onderzoek blijkt dat de scheepvaart tijdens de renovatie de sluis kan blijven gebruiken. Voor verlenging is een tijdelijke afsluiting nodig. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De noodzaak ontbreekt om op korte termijn een flinke investering te doen in de verlenging. Dit hebben we voordat we het besluit hebben genomen, goed doorgesproken met partijen die ermee te maken hebben. Er is veel begrip voor en dat is fijn. Juist omdat er vanuit de gemeente, scheepvaart, Defensie en ondernemers intensief is meegedacht over de gevolgen van de werkzaamheden aan de sluis, zoals de omvaarroute. Die inzet is niet tevergeefs. In de toekomst kan verlenging alsnog plaatsvinden en op korte termijn benutten we de inzichten van het Maritiem Cluster Den Helder, de verzamelnaam voor alle activiteiten rond de marinebasis, de haven en de zee. De Koopvaardersschutsluis en de Boerenverdrietsluis zijn in de ontwikkeling van het Maritiem Cluster immers belangrijke schakels voor zowel Defensie, gemeente als provincie”.

Beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur worden fors duurder. Door de COVID-19-pandemie was er al sprake van fors stijgende prijzen en schaarste van sommige materialen. Door de oorlog in Oekraïne wordt dit nog eens versterkt. De prijsstijgingen zijn van invloed op het oorspronkelijke plan voor de Koopvaardersschutsluis. Door de verlenging geen onderdeel te maken van de renovatie, scheelt dat aanzienlijk in de kosten.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over de omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn mede gebaseerd op een stremming van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. De provincie onderschrijft het doel in de samenwerkingsovereenkomst om een aantrekkelijke recreatieve vaarroute mogelijk te maken naar Willemsoord. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, samenwerken met de gemeente Den Helder. De gemeente en provincie bespreken de komende tijd hoe.

Kijk voor meer informatie over het project Koopvaardersschutsluis op de projectpagina van de Provincie Noord-Holland.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Plannen…doe je van te voren…”Ook moet eerst goed in beeld komen voor welke schepen de verlenging nodig is. De verlenging is ingezet vanuit de gedachte klaar te zijn voor meer goederenvervoer via het Noordhollandsch Kanaal”. Je maakt eerst een plan… en dan etc. dus wordt de 1e 10 jaar niks…Regeren is vooruitzien maar dat moet je wel kunnen.!!

Back to top button
%d bloggers liken dit: