Noord-HollandPolitiek

Noord-Hollanders eensgezind over toekomst landelijk gebied

Advertentie:

Haarlem – Inwoners van Noord-Holland zijn eensgezind: de Provincie moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, problemen door te veel of juist te weinig water voorkomen en de natuur verbeteren. Zowel inwoners uit het landelijk gebied als het stedelijk gebied geven prioriteit aan deze drie onderwerpen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de inwonersraadpleging die de provincie hield over de toekomst van het landelijk gebied.

Er deden ruim 5.000 inwoners aan de raadpleging mee: 1.900 deelnemers als onderdeel van een panel en 3.600 vulden de open raadpleging in. Van tevoren werden 2.500-3.500 deelnemers verwacht. De resultaten werden op 1 juni gepresenteerd aan Statenleden tijdens een speciale statencommissievergadering en worden gebruikt bij het verder ontwikkelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Duidelijk signaal
Volgens Gedeputeerde Esther Rommel zijn “de uitkomsten van de raadpleging heel waardevol. Het is goed te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen wat onze inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de provincie, of ze nu wonen in de stad of op het platteland. Het geeft ons een duidelijk signaal over waar wij in ons beleid prioriteit aan moeten geven. Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven, laat ook zien hoe betrokken mensen zijn bij hun leefomgeving. Daar willen wij graag naar luisteren.”

Prioriteiten
Behalve over een gezonde leefomgeving, watermanagement en het herstellen van de natuur als grootste prioriteiten, zijn de deelnemers het ook eens over welke onderwerpen minder prioriteit moeten krijgen: recreatie, horeca en evenementen worden relatief minder belangrijk gevonden ten opzichte van de andere doelen.
Deelnemers werd daarnaast gevraagd hoe zij de toekomst van het landelijk gebied voor zich zien. Ook daarover is veel overeenstemming: zowel stedelingen als inwoners van het platteland willen meer bomen en bossen zien en meer ruimte voor water. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er meer ruimte wordt gemaakt voor agrariërs die duurzaam willen werken.

Bloembollenvelden
Het grootste verschil in de uitkomsten gaat over de bloembollenvelden van Noord-Holland: inwoners van het landelijk gebied vinden dit belangrijker dan inwoners van het stedelijk gebied. Ook willen plattelanders het landelijk gebied vaker houden zoals het nu is. Stedelingen kennen iets meer waarde toe aan bomen en bossen en de aanleg van groene routes. Dat zijn stukken natuur langs wegen of het water waardoor dieren en planten zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Voor de raadpleging werd gebruik gemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode van Populytics. Het was voor de provincie Noord-Holland de eerste keer dat inwoners op deze manier werd gevraagd om input te geven voor het beleid. De onderzoekers van Populytics analyseren de komende weken de resultaten verder en verwerken die in een eindrapportage. De rapportage komt beschikbaar op de website van provincie Noord-Holland.

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Ik heb maar eens meegedaan aan dit onderzoek. De wijze van vragen stellen verraste me enigszins, ik kreeg er de indruk van dat nu eens een keer van tevoren goed was nagedacht over hoe je nu het best de bevolking kunt laten participeren in het opzetten van de grote beleidslijnen voor de toekomst. Dat ´laten participeren´ over zaken die onderdeel uit maken van een grotere visie was ook zodanig goed ´verpakt´ dat elke participant meteen zal hebben begrepen dat precíés en alleen zijn eigen mening niet en nooit gevolgd zou gaan worden maar dat het puur ging om zijn welkome deelneming en zijn inspraak als onderdeel van een groter geheel. Teleurstelling is zo voorkomen en dat is belangrijk omdat de(irreële)verwachting die vaak niet uitkomt nadat een deelnemer bv gaat stemmen, zonder dat ons bestuur daar zelf iets aan kan doen, het vertrouwen van de burger in de democratie aantast (´het zijn allemaal zakkenvullers´ enzovoorts). Zelf ben ik overigens ook zeer verrast en tevreden over de uitkomst van het onderzoek. De uitkomst zoals beschreven is namelijk een blauwdruk van hoe ik het onderzoek invulde. Ik sta dus absoluut niet alleen in mijn ideeën over het PPLG (provinciaal programma landelijk gebied) en dat is een prettig gevoel. Al is het voor de generaties die nog na ons komen.

Wellicht ook interessant

Back to top button