Den HelderZakelijk

Gemeente werkt mee aan coffeeshop aan Industrieweg

Coffeeshop Aktama heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van een coffeeshop met bedrijfswoning op het perceel Industrieweg 1B. Dit perceel heeft de bestemming Bedrijf en dient ten behoeve van de vestiging van een coffeeshop te worden gewijzigd in de bestemming Horeca. Het college wil meewerken aan de verplaatsing van de coffeeshop.

De aanvraag is getoetst aan de beoordelingscriteria stedenbouwkundige, planologische, economische en verkeerstechnische wenselijkheid en aan het coffeeshopbeleid. De eigenaar van coffeeshop Aktama is momenteel bezig met de aankoop van het pand Industrieweg 1B. Deze aankoop is nog niet rond. Vervolgens dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Van een definitieve vestiging aan de Industrieweg is dus nog geen sprake.

Op 26 juni is overleg geweest met de naastliggende bedrijven en bewoners over het principeverzoek. Zij maken zich zorgen over de vestiging van een coffeeshop in hun omgeving. Met hun is afgesproken dat de gemeente met hen in contact blijft over het vervolg op het ingediende principeverzoek (aankoop pand, vergunningaanvraag).

Trefwoorden
Toon meer

Wellicht ook interessant

Back to top button
Close