Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon worstelt met vaststellen agenda

Hollands Kroon – Voorafgaand aan het inhoudelijke deel van de raadsvergadering van Hollands Kroon (2 juli) werd lang gediscussieerd over het wel of niet toevoegen van twee voorstellen aan de agenda. Op initiatief van Senioren Hollands Kroon werden twee voorstellen die eerst niet op de agenda stonden alsnog geagendeerd. Deze ordevoorstellen gingen over twee principeverzoeken voor het huisvesten van tijdelijke werknemers op de locaties Westerweg 27 in Nieuwe-Niedorp en Wagenpad 12 in Middenmeer. Een meerderheid van de raad (18 stemmen voor en 11 tegen) is uiteindelijk met dit agenderingsvoorstel akkoord gegaan.

Overigens hadden de fractievoorzitters in het presidium, waarin de agendapunten worden vastgesteld, tot twee maal toe besloten de twee principeverzoeken niet te agenderen. Groot was dan ook de verbazing, over de ordevoorstellen, met name bij fractievoorzitter Alexander Bugel van Onafhankelijk Hollands Kroon. Raadslid Reginald Visser van het CDA verwees tijdens de digitale vergadering naar artikel 19 van de Gemeentewet, waarin staat dat de agenda en de daarbij behorende voorstellen tegelijkertijd met de oproeping ter inzage dienen te worden gelegd. Dat was niet het geval bij deze ordevoorstellen en het raadslid waarschuwde het college en mede-raadsleden voor deze gang van zaken en de rechtsgeldigheid van een raadsbesluit.

De jurist van de gemeente dacht na raadpleging door het college anders over deze gang van zaken, waardoor de twee principeverzoeken alsnog geagendeerd werden. Na bijna anderhalf uur debatteren over het wel of niet op de agenda plaatsen van de onderwerpen, een storing en een schorsing werd de agenda alsnog vastgesteld en kon de vergadering uiteindelijk beginnen.

Uitloopvergadering
Door de goed gevulde agenda en de uitloop tijdens het vaststellen van de agenda wordt de uitloopvergadering van 7 juli nu gebruikt voor het behandelen van onder meer deze twee verzoeken. Verder ging de raad unaniem akkoord om het voorstel bestemmingsplan Leijerdijk 5 in Nieuwe-Niedorp van de agenda te halen. Dit gebeurde overigens op verzoek van de indiener zelf.

Tijdens de vergadering zijn de agendapunten Regioakkoord De Kop Groeit!, en het Deltaplan Biodiversiteit 2020-2022 inhoudelijk behandeld. Na het agendapunt Deltaplan Biodiversiteit is de vergadering geschorst. Komende dinsdag 7 juli wordt de vergadering hervat met onder andere de agendapunten Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon en het rapport Toetsingskamer Belbusvereniging. Ook vindt dan de besluitvorming over de behandelde onderwerpen plaats..

De vergadering is vanaf 20:00 live te bekijken (of later terug te kijken via de vergaderkalender) op www.hollandskroon.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button