Kop van Noord-Holland

Sloten maaien ten behoeve van de doorstroming

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – Twee keer per jaar maait het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de circa 3270 kilometer aan sloten. Dat is nodig om wateroverlast te voorkomen. Sloten waarin waterplanten de overhand hebben kunnen namelijk minder grote hoeveelheden water afvoeren en dat leidt tot overlast tijdens regenbuien. Het is nodig om de polders droog te houden, maar heeft natuurlijk wel negatieve effecten op de natuur. Eén van deze maaiperiodes is van 15 juni tot 1 augustus,
de tweede maaironde start op 1 september.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de bodem vast te houden, een schuilplaats te bieden voor het waterleven en ze kunnen ook blauwalg voorkomen. Vanwege het belang voor de natuur halen de maaiers van HHNK maximaal zestig procent van de begroeiing weg. Dat gebeurt voornamelijk in het midden van de sloot, aangezien de beestjes vooral in de zijkant van de sloot leven. Bij hogere watertemperaturen wordt er niet gemaaid, omdat vissen dan slomer zijn. Maaisel blijft minimaal 48 uur langs de kant liggen zodat dieren nog terug kunnen naar de sloot.

In het najaar is de maaibeurt intensiever, omdat het dan minder effect heeft op het waterleven. Tegelijkertijd is er dan ook meer afvoercapaciteit nodig omdat het vanaf september natuurlijk meer gaat regenen.

Meer informatie over het maaien op de site van HHNK.

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button