Politiek

Coalitie Hollands Kroon wijzigt het coalitieakkoord nauwelijks

Advertentie:

Anna Paulowna – Na het opstappen van GroenLinks-wethouder Lilian Peters hebben de overige coalitiepartijen OHK, SHK, PvdA en D66 zich beraad over de ontstane situatie. “Aanleiding voor het vertrek was een vermeende opmerking van de wethouder in een ambtelijke notitie van een gesprek tussen gemeentelijke en provinciale ambtenaren, welke haaks staat op een in de gemeenteraad aangenomen motie”, aldus de overgebleven coalitiepartijen.

Dat de wethouder zelf besloot af te treden, vinden de overgebleven coalitiepartners een wijs besluit. De politieke verantwoordelijkheid ligt immers bij de wethouder. De gewraakte passage die door het Woo-verzoek aan het licht kwam, kon hoe dan ook alleen maar schade veroorzaken menen zij.

De coalitie deelt niet de mening van wethouder Peters dat het vertrouwen binnenskamers in haar is opgezegd, maar erkent wel dat het een moeilijke discussie was. Volgens Alexander Bügel van OHK hebben zowel wethouder Peters als de fractie van GroenLinks die conclusie uiteindelijk zelf getrokken naar aanleiding van de publicatie in de Telegraaf. Die publicatie bevatte naast de reactie van Bügel over een deuk in het vertrouwen namelijk ook de toevoeging dat OHK de vertrouwenskwestie diezelfde avond zou stellen. Volgens Bügel was die laatste toevoeging echter voor rekening van de journalist.

In het gesprek voorafgaand aan de bewuste raadsvergadering heeft Bügel wel aangegeven dat zijn fractie steeds meer moeite had met het functioneren van de wethouder op het dossier Wieringerhoek. Oud-wethouder Peters heeft toen niet gekozen voor een interpellatiedebat, maar heeft de eer aan zichzelf gehouden zonder inhoudelijke verdediging. Ook Jip Pancras (SHK) bevestigt dat het vertrouwen in de gesprekken voor de raadsvergadering niet is opgezegd door de overige coalitiepartners. Judith de Git (D66) is van mening dat het lastig was om in dat bewuste gesprek echt tot de kern van de zaak te komen omdat de emoties hoog opliepen. Ze erkent ook dat ook zij in eerste instantie uit het artikel begrepen had dat het vertrouwen in wethouder Peters die avond zou worden opgezegd en dat vond ze op dat moment inderdaad ook best heel heftig. Bügel had echter per whatsapp gereageerd naar De Telegraaf en kon dus aantonen dat de passage over de aangekondigde vertrouwenskwestie geheel uit de duim van de journalist van de Telegraaf kwam.

Waarheidsvinding
Een van de vragen die het CDA inmiddels heeft gesteld over de kwestie gaat over waarheidsvinding. Volgens Alexander Bügel is dat lastig nu de wethouder is opgestapt en ook een aantal ambtenaren, overigens ongerelateerd aan de kwestie, zijn vertrokken.

Nu de rook is opgetrokken zijn de overgebleven coalitiepartijen tot de conclusie gekomen dat het vertrek van wethouder Peters en GroenLinks geen verdere consequenties heeft voor het onderlinge vertrouwen. Onderling is uitgesproken dat continuïteit belangrijk is voor Hollands Kroon en dat de partijen constructief zullen doorwerken op basis van het coalitieakkoord. Dit akkoord zal verder met uitzondering van de aanhef en de portefeuilleverdeling qua inhoud niet veranderen, omdat iedereen daar nog steeds achter staat.

Herverdeling
De portefeuilles worden (her-)verdeeld over de overgebleven vier wethouders. De twee 0,8 deeltijdfuncties worden voltijds en een aantal taken wordt door de burgemeester overgenomen. In de raadsvergadering van 11 juli zullen de wijzigingen aan de raad worden voorgelegd.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button