Den Helder

Den Helder doet niet mee aan pilot korte wapenstok boa’s

Den Helder – De gemeente Den Helder meldt zich niet aan voor deelname aan de pilot “korte wapenstok voor boa’s”. Dat schrijft burgemeester Jeroen Nobel in antwoord op raadsvragen gesteld door de PVV.

De PVV vroeg: “Bent u bekend met de betreffende brief van minister Grapperhaus die op 15 juli 2020 is verzonden aan alle burgemeesters die domein 1 boa’s in dienst hebben?”. Nobel schrijft hiervan op de hoogte te zijn, uitgenodigd te zijn voor deelname en de brief niet met de raad te hebben gedeeld, omdat de brief gericht is aan de burgemeester.

Doet Den Helder mee? “In onze gemeente is geen behoefte om de bewapening en uitrusting te wijzigen door het toevoegen van de wapenstok. Er is dus geen sprake van wijziging van beleid en dan is het niet gebruikelijk dat elke brief gericht aan het college van B&W of de burgemeester, wordt doorgestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn reeds gemeenten waar boa’s zijn uitgerust met de zogenaamde korte wapenstok. Ik zie daarom geen toegevoegde waarde in deze pilot”, laat de burgemeester weten.

Driehoek
“Bent u bereid zo snel mogelijk in de lokale driehoek deze pilot te bespreken en het standpunt naar voren te brengen dat het wenselijk is voor de gemeente Den Helder om aan deze pilot mee te doen?”, was een andere vraag van de PVV. “In eerdere debatten over dit onderwerp heb ik aangegeven dat in onze gemeente nog steeds van het de-escalatie model wordt uitgegaan, en dat uitbreiding van geweldsmiddelen ons inziens geen oplossing is als het gaat om het terugdringen van (excessief) geweld tegen boa’s. In mijn laatste ontmoeting met onze medewerkers van het team OOV is dit onderwerp ook aan de orde geweest. De inbreng van de medewerkers heeft geen aanleiding gegeven voor een wijziging van het gevoerde standpunt. Ik zie dan ook geen aanleiding om de brief inzake de pilot in de lokale driehoek te bespreken.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button