Hollands Kroon

Informatiesessie subsidies Waddenfonds in Wieringerwerf

Adverentie

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij 8 miljoen euro te verdelen is. Per project kan maximaal € 500.000,- worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling.

Een van de informatiebijeenkomsten wordt gehouden in Wieringerwerf, op maandagmiddag 9 september in het Van der Valk Hotel Wieringermeer. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessie wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid tijdens een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en vragen te stellen.

Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen één of meerdere van de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds. Aanvragen kunnen tussen 9 december 2019 en 21 januari 2020 worden ingediend. Aansluitend beoordeelt een commissie van externe deskundigen welke plannen voor een financiële bijdrage vanuit het Waddenfonds in aanmerking komen. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds neemt daarna een definitief besluit.

Het is ook mogelijk subsidie bij het Waddenfonds aan te vragen voor het inhuren van advies bij het opstellen en voorbereiden van een aanvraag. Subsidieverzoeken hiervoor kunnen tussen 23 september en 4 oktober 2019 worden ingediend.

Meer informatie over de beide regelingen en de acht hoofdthema’s vindt u op www.waddenfonds.nl.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button