Schagen

Kustonderhoud Callantsoog van start

Advertentie:

Rijkswaterstaat voert vanaf 9 september 2019 kustonderhoud uit bij Callantsoog. Door het aanbrengen van ruim 400.000 kubieke meter zand op het strand houden we de kust van Callantsoog op zijn plaats. Zo blijft het achterland goed beschermd tegen de zee. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober 2019.

Een baggerschip brengt het zand aan tussen strandpaal 12 ten noorden van strandpaviljoen De Stern en strandpaal 14 ten zuiden van strandpaviljoen De Strandtent. Het schip zuigt het benodigde zand circa 10 kilometer uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen het zand over het strand en wind en water zorgen voor de verdere verspreiding in het kustgebied.

Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk voor bezoekers. Het deel van het strand waar wordt gewerkt, is echter verboden gebied vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter.

Onder water
In 2017 heeft Rijkswaterstaat bij Callantsoog 1 miljoen kubieke meter zand onder water aangebracht en 400.000 kubieke meter op het strand. Het nieuwe zand onder water zal naar verwachting na aanbrengen pas na een aantal jaren zichtbaar effect hebben. Om de kustlijn van Callantsoog op zijn plek te houden, is daarom nu een herhaling van de strandsuppletie uit 2017 nodig.

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. De duinen en stranden zijn de belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind, golfslag en stroming verdwijnt er in Nederland echter meer zand dan wordt aangevoerd. Ook verliezen de stranden en duinen terrein door de stijgende zeespiegel en bodemdaling. Daarom zorg RWS sinds 1990 voor de veiligheid van het achterland door de kustlijn en duinen op hun plaats te houden. Dat doen ze door zand onder water of op het strand te spuiten. Daar waar het kan wordt gekozen voor zand onder water. Dat heeft een langduriger effect, is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers.

Het water brengt een deel van het zand naar het strand en de wind verspreidt het verder richting de duinen. Daar waar het moet brengt RWS zand op het strand aan. Het achterland is beschermd tegen het water als er voldoende zand in het gebied is: onder water, op het strand en in de duinen. Jaarlijks gebruikt Rijkswaterstaat voor de gehele Nederlandse kust gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand. Dit is vergelijkbaar met acht keer De Kuip tot de rand toe gevuld met zand.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button