Den HelderPolitiek

Nieuwe vergadercyclus raadscommissies

Den Helder – De vergadercyclus van de raadscommissies wordt aangepast. Dat heeft te maken met de coronamaatregelen, zo laat de raadsgriffie weten. De wijziging gaat in op maandag 14 september 2020.

De systematiek van drie commissievergaderingen per cyclus blijft hetzelfde. Ook de locatie Kerkgracht blijft voor de commissies de vergaderlocatie. Alleen wordt in verband met de coronamaatregelen niet meer parallel vergaderd, maar zijn de vergaderingen gespreid over drie avonden in de week. Concreet leidt dit tot de volgende verdeling van de commissievergaderingen:
– de commissie Bestuur en Middelen op maandagavond
– de commissie Maatschappelijke ontwikkeling op dinsdagavond
– de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op woensdagavond

De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Pers en publiek zijn weer van harte welkom bij de commissievergaderingen. Vanwege de beperkte ruimte moet iedereen zich wel uiterlijk 24 uur voor aanvang aanmelden via griffie@denhelder.nl, zodat er niet te veel mensen op de publieke tribune zitten en ook daar de onderlinge afstand gehouden kan worden. Alle aanwezigen dienen zich tevens ter plaatse te registreren.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button