Den HelderPolitiek

Roel Prins, terug bij Behoorlijk Bestuur, trekt ten strijde tegen ‘klimaatbedrog’

Den Helder – “Allerlei dingen gebeuren waarvan ik denk ‘dat kan niet waar zijn’. Behoorlijk bestuur is essentieel. Mensen vertrouwen erop dat een raadslid ze vertegenwoordigt. Dat is normaal en zo moet het ook, anders gaat de samenleving naar de knoppen.” Zo opent Roel Prins, sinds kort terug bij ‘zijn’ partij, het gesprek. Het klimaatbedrog, zoals hij het zelf benoemt, is de reden van de terugkeer in de Helderse politiek. De intentie is de komende gemeenteraadsverkiezingen, maart 2022, op de kandidatenlijst van Behoorlijk Bestuur te staan. “Ik weet iets van natuur dus als het helpt, zet mij dan maar op de lijst.”

“We strijden als partij tegen een gasverbod”, aldus fractievoorzitter Sylvia Hamerslag en ze vervolgt: “In Purmerend loopt een pilot waarin een wijk van het gas wordt gehaald, opgetuigd met subsidiegelden. Als dat wegvalt, blijft een verdienmodel voor bedrijven over wat ten koste gaat van de burger. Gelukkig blijft in Den Helder het (gas)leidingennet bestaan maar waterstof kan een huis nooit verwarmen zoals gas dat doet. Zolang dat niet gebeurt, moeten we niet van het gas af. Wij zijn blij dat mensen ook openstaan voor kernenergie, want dat blijft nu onderbelicht.”

De ‘nieuwkomer’ binnen de partij en in een ver verleden tevens de oprichter Prins: “De belastingbetaler wordt niets gevraagd over energie, maar betaalt wel de rekening. Dat is tegenstrijdig met behoorlijk bestuur.” Leo van Esdonk, die in augustus de overstap maakte van de PVV naar Behoorlijk Bestuur, klinkt instemmend. “Klimaathysterie”, noemt hij het en: “Mensen worden bang gemaakt, maar ze moeten wel betalen.”

Het drietal vraagt de gemeenteraad van Den Helder om niet mee te doen met de afsluiting van het gas en dat voor te leggen aan de provincie en het Rijk. “Je moet voordenken over wat je over jezelf afroept en niet kijken naar een verdienmodel, maar naar wat van belang is voor de inwoners”, zo meent Van Esdonk.

WMO-perikelen
Nadat de PVV en Behoorlijk Bestuur in augustus samen een meldpunt voor klachten over de WMO hadden geopend, zijn ruim twintig klachten binnengekomen. Wethouder Biersteker gaf te kennen geïnteresseerd te zijn in deze klachten en op haar verzoek stuurde Hamerslag haar de dossiers toe. Op basis van AVG-wetgeving kan de gemeente momenteel echter niet inhoudelijk op deze klachten reageren. Bovendien heeft Edwin Dasbach van de VVD-fractie laten weten dat slechts 0,5% van de 4400 aanvragers voor een onderdeel van de WMO een klacht heeft ingediend.

Hamerslag: “Bewonderenswaardig dat hij de cijfers heeft opgevraagd, maar daarna had ik graag gewild dat hij mij had gebeld. Er zit meer achter die cijfers. Wij willen een omgekeerde toets, waarbij achteraf wordt getoetst op rechtmatigheid. Mensen moeten nu maanden op een traplift wachten of een jaar op een rolstoel.”

Om de klachten toch conform AVG-wetgeving door de wethouder behandeld te krijgen, heeft Hamerslag alle indieners van een klacht bij het meldpunt van PVV/Behoorlijk Bestuur opnieuw gemaild met de vraag of zij toestemming geven dat het meldpunt de klacht en privacygevoelige informatie doorgeeft aan de gemeente. “We hebben nu een stuk of acht positieve reacties binnengekregen. Waarop stopt het nu? De wethouder komt nu met niks en het blijft in de lucht hangen”, zo vraagt Hamerslag zich af.

Plezier
Tot slot aandacht voor de overstap van Leo van Esdonk die tijdens het zomerreces de PVV verruilde voor Behoorlijk Bestuur. “Het gedachtegoed van de PVV is niet slecht, maar het is de toon die de muziek maakt. Ik ben gewend aan communicatie die gedegen onderbouwd is. Er mocht alleen gecommuniceerd worden via de fractie. Het plezier was weg.”

Van Esdonk wilde niet verder als eenmansfractie, keek naar de raad en het gedachtengoed en vond aansluiting bij Behoorlijk Bestuur. “Behoorlijk Bestuur werkt al nauw samengewerkt met de PVV. In goed overleg ben ik overgestapt. Er is geen verkeerd woord gevallen en niet met modder gegooid. We hebben binnen de PVV ook altijd goed samengewerkt maar het is belangrijk dat je plezier hebt in de dingen die je doet. Daar haal je je energie uit”, zo besluit Van Esdonk.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button