Den HelderPolitiek

VVD: uitvoering WMO prima in orde

Den Helder – “De uitvoering van de WMO in Den Helder is prima in orde”, aldus de fractie van de VVD Den Helder. “Het openen van een klachtenmeldpunt door een aantal fracties in de gemeenteraad inspireerde de VVD om eens uit te zoeken hoe de WMO in Den Helder nu eigenlijk functioneert. En wat blijkt? Het aantal klachten over de uitvoering van de WMO valt reuze mee”, zo is de VVD-fractie van mening. VVD-raadslid Edwin Dasbach heeft een aantal vragen bij de wethouder ingediend, met als resultaat dat deze week de voltallige gemeenteraad met een memo wordt geïnformeerd.

“Het is goed om af en toe wat cijfers op te vragen om juiste conclusies te kunnen trekken, in plaats van zomaar wat aannames te doen”, aldus Edwin Dasbach, gemeenteraadslid namens de VVD, die het aantal aanvragen en klachten met betrekking tot de WMO recent in kaart heeft gebracht. “In totaal zijn momenteel zo’n 4400 WMO-cliënten. In 2019 kreeg de gemeente 2850 nieuwe aanvragen voor een indicatie, waarvan 150 werden afgewezen. Het aantal klachten bedroeg in totaliteit slechts 15, wat neerkomt op een klachtenpercentage van slechts 0,5 %”, zo geeft Dasbach aan.

Doorlooptijd
In het eerste half jaar van 2020 zijn volgens het raadslid 1700 nieuwe aanvragen binnen gekomen “In slechts één geval was dit voor een cliënt aanleiding om een klacht in te dienen. In 2019 gingen de klachten vooral over de aanbieders van de mobiliteitshulpmiddelen, slechts een enkele klacht was toe te schrijven aan de doorlooptijd.”

Binnen twee weken na de aanvraag dient het eerste contact te hebben plaatsgevonden. Binnen vier tot zes weken vindt een onderzoek naar de situatie plaats, waarna een beschikking of een eventuele afwijzing mogelijk is. “Dit betekent niet dat dan ook werkelijk de aangevraagde voorziening een feit is. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de aanbieder van de mobiliteitshulpmiddelen. In 2019 was in het begin een lichte achterstand. Deze is echter aan het einde van 2019 geheel weggewerkt en staat nu als stabiel als zijnde binnen de wettelijke termijnen worden alle aanvragen afgehandeld.”

Hierdoor worden momenteel volgens de VVD alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. “Deze cijfers vormen geen aanleiding voor bezorgdheid over de uitvoering van de WMO, laat staan dat het een reden is om een apart meldpunt in het leven te roepen”, zo refereert Dasbach naar het onlangs ingestelde meldpunt door Behoorlijk Bestuur en de PVV. “Het is natuurlijk prima dat raadsleden zich bekommeren om problemen die inwoners hebben in hun contact met de gemeente. Maar het feit dat in een klein aantal gevallen iets niet goed gaat in de uitvoering van de WMO, betekent natuurlijk niet dat het in het algemeen kommer en kwel zou zijn. We zijn gewoon goed bezig in Den Helder”, zo besluit Dasbach.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button