Defensie

Nederlandse Defensie Academie hijst regenboogvlag

Advertentie:

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) zal op vrijdag 11 oktober op alle locaties in Breda, Den Helder en Den Haag de Regenboogvlag hijsen. Niet alleen vanwege internationale coming-out-day, maar om aandacht te vragen voor inclusiviteit en diversiteit binnen en buiten Defensie. De NLDA werkt hierin samen met het Team Diversiteit & Inclusiviteit Defensie en Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht.

De Nederlandse Defensie Academie vormt en bekwaamt officieren en managers van de toekomst. Leiders die straks binnen en buiten Defensie bepalende posities in zullen nemen.

“Als NLDA geloven wij dat een toekomstbestendige organisatie een inclusieve organisatie is, waarin ieders individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan”, zegt generaal-majoor Nico Geerts, commandant NLDA. “Aandacht voor diversiteit in de teams en op de werkvloer en onderling respect zijn cruciaal en ook onze kracht: verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven en verhoogt onze operationele effectiviteit. Zo worden wij een organisatie waar medewerkers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wat zij bijdragen aan de organisatie. Een inclusieve organisatie draagt bij aan een sociaal veilige werk- en leefomgeving, maar ook aan het behalen van onze opdracht: leiders van de toekomst toerusten om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. Werken aan inclusie is werken aan de missie van Defensie.”

Onderwijs
De komende periode zullen NLDA’ers met elkaar in gesprek gaan over onder meer inclusiviteit en diversiteit middels diverse vormen van onderwijs (lesmateriaal, workshops en symposia). Daarbij zetten NLDA-medewerkers zich al geruime tijd in voor dit onderwerp binnen onder meer het ambassadeursnetwerk Diversiteit en Inclusiviteit en voor LHBTI-gemeenschap middels de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button