Hollands Kroon

Restauratie van het 150 jaar oude Knipscheer-orgel in Hippolytushoef uitgesteld

Hippolytushoef – Volgens de oorspronkelijke planning zou de restauratie van het Knipscheer-orgel in de Hippolytuskerk in de loop van 2021 worden uitgevoerd. Velen hebben daartoe ook gulle giften overgemaakt. Ook een aantal fondsen en instellingen hebben bijdragen toegezegd.

De belangrijkste bijdrage werd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwacht. Maar onlangs is gebleken dat het rijk niet bijdraagt aan klinkend erfgoed, in tegenstelling tot onderhoudskosten van gebouwen.

Het beschikbare budget is nu ruim €18.000, en dat is minder dan een vijfde deel van het totale bedrag dat nodig is. Dit is nog een te smalle financiële basis. Stichting Vrienden moet dus nog een tijdje doorsparen om het werk in 2022 echt te kunnen laten starten. De restauratie van het fraaie orgel is nu, meer dan ooit, mede afhankelijk van de bijdrage van sponsors. Stichting Vrienden vestigt hun hoop  daarom op nog meer gulle gevers.

NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
onder vermelding van Knipscheer-orgel

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button