Ingezonden

Ingezonden: Begroting 2020: goede plannen en dus ook meer belasting

Advertentie:

Het bestuurlijk hoogtepunt van het jaar is het vaststellen van de begroting. Dat geldt ook voor het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het algemeen bestuur bespreekt de plannen voor het komende jaar en stelt vast hoe hoog de belastingen zullen worden. Want zo is dat bij het waterschap: alle inkomsten komen uit de belastingen, dus burgers, boeren en bedrijven betalen samen de lasten.

Afgelopen jaren bleef de stijging van de tarieven beperkt tot ca. 1%. De begroting 2020 laat voor het eerst weer een behoorlijke toename zien. Afhankelijk van de situatie – huurwoning, eigen woning, waarde van de woning, alleenstaand of gezin – loopt de lastenstijging van 2,1 tot 3,6%. Het eerste percentage geldt voor een gezin in een huurwoning, het laatste voor een gezin in een dure eigen woning. Die stijging komt vooral door de toegenomen personeelslasten: net als in andere sectoren gaat het personeel van het waterschap na jaren stagnatie nu meer verdienen.

Maar daarnaast zijn er ook goede nieuwe plannen in de begroting opgenomen en zijn er nog meer te verwachten. Het waterschap bewaakt en versterkt de dijken en kades, zorgt voor voldoende schoon water en zuivert ons afvalwater.

Maar het heeft ook oog voor de toekomst. Als Partij van de Arbeid steunen wij heel erg dat er een Klimaat en Energie Programma wordt uitgevoerd, met zonnepanelen en hopelijk een windmolen en met een meer duurzame manier om het slib te drogen. Ook vinden we dat er moet worden gewerkt aan meer biodiversiteit. We weten ook dat er nog van alles in het gezuiverde afvalwater zit dat daar eigenlijk niet in thuis hoort, zoals plasticdeeltjes en medicijnresten. Als duidelijk is wat het verwijderen daarvan gaat kosten, zullen we moeten beslissen of we daar het geld voor over hebben. En ook dat zal in de komende jaren tot een tariefstijging kunnen leiden.

Als Partij van de Arbeid staan we voor beheersing van de kosten en voor een eerlijke verdeling daarvan. Maar als goede plannen belangrijk zijn voor onze toekomst en voor de kwaliteit van natuur en milieu, dan nemen we dat serieus, ook als het tot een verdere stijging van de belastingen leidt.

Elbert Volkers
Lid van het algemeen bestuur van het HHNK en raadslid van de gemeente Hollands Kroon beide in de fractie van de PvdA

Klik hier voor de begroting en het meer jaren perspectief van het HHNK.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button