Den HelderPolitiek

Den Helder werkt aan beleid om opslagunits te weren

Den Helder – Het gemeentebestuur werkt momenteel aan beleid om opslagunits te weren uit de stad. Dat blijkt onder andere uit de beantwoording van schriftelijke vragen ingediend door de fractie van D66. Momenteel loopt er al een bezwaarprocedure tussen de gemeente Den Helder en initiatiefnemers van opslagunits, omdat de gemeente liever niet ziet dat garageboxen worden aangekocht door particulieren.

Dit zou namelijk verschillende negatieve consequenties met zich meebrengen. Zo worden er rondom garageboxen vaak criminele activiteiten waargenomen, en zorgt een diversiteit aan eigenaren voor onvoldoende verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderhoud aan de openbare ruimte. In sommige gevallen past particuliere verkoop ook niet binnen het bestemmingsplan, omdat er na verkoop geen sprake meer is van bedrijfsvoering. Initiatiefnemers denken hier anders over en zijn een bezwaarprocedure gestart. Daaruit moet blijken of het standpunt van het college juridisch kloppend is. In afwachting daarvan geeft het bestuur ook nog geen antwoord op vragen van de fractie van D66, die stelt dat de zienswijze over de privatisering van de boxen onjuist is.

Algeheel weren
Tegelijkertijd werkt het college B&W aan beleid om de ontwikkeling van opslagunits helemaal aan banden te leggen, zo blijkt nu. Uit de discussie rondom de boxen blijkt dat de gronduitgifte beter gereguleerd moet worden. Volgens wethouder Remco Duijnker wil je als gemeente voorkomen dat de hele stad wordt volgebouwd met deze opslagunits. Dit kan door middel van een aanpassing van het bestemmingsplan worden gedaan, net als bij bijvoorbeeld coffeeshops, of vuurwerkwinkels. Een andere optie is een paraplubestemmingsplan, zoals in Den Helder ook is gedaan voor de supermarkten. Daarmee wordt in één plan vastgesteld waar specifieke typen exploitatie mogen plaatsvinden. Volgens wethouder Kees Visser wordt hier momenteel aan gewerkt. Wanneer die plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad kan het college nog niet vertellen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

Back to top button
%d bloggers liken dit: