Cultuur/NatuurDen Helder

Eigenaren van illegale bouwwerken in Huisduinerpolder krijgen laatste kans: Vóór april 2022 moet de vergunning aangevraagd zijn

Den Helder – De Huisduinerpolder verrommelt door illegale bebouwing en aanpassingen van het landschap. Tijdens de raadsvergadering op 1 november constateerde Harmen Krul van het CDA dat een motie van zijn partij, waarmee het bestuur in maart al de opdracht kreeg om te zullen handhaven bij illegale bebouwing nog steeds niet is uitgevoerd. Wethouder Remco Duijnker geeft nu aan dat eigenaren van zes niet vergunde bouwwerken nog een laatste kans krijgen.

De gemeente heeft geïnventariseerd wat er nu precies gaande is in de polder en heeft foto’s gemaakt van de zes locaties waar het over gaat. Daarop zijn grote stapels tegels en hout te zien, tuinmeubilair met een kampvuur, en een autowrak. Dit terwijl de gronden in het bestemmingsplan enkel voor agrarische doeleinden bedoeld zijn. Met de beleidsregel Schuilstallen heeft de gemeente de bebouwing die wel toegestaan is aan strenge regels verbonden. In de beleidsregel staat dan ook dat kleine schuilstallen mogen worden gebouwd, ten behoeve van het dierenwelzijn. Deze mogen enkel gebruikt worden voor de huisvesting van hobbydieren. Het opslaan van bouwmateriaal, gemotoriseerde voertuigen, landbouw voertuigen, gebruik als berging of hobbyruimte is expliciet niet toegestaan.

Handhaven
Voor de bebouwing die in het bestemmingsplan is toegestaan moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Na de vaststelling van de beleidsregel in april 2021, heeft maar één persoon dit gedaan. De rest van de gebouwen zijn daarmee allemaal illegaal. Volgens wethouder Remco Duijnker zal er zeker worden gehandhaafd, maar moet er een redelijke termijn worden gegeven om de huidige illegale situatie aan te pakken. De schuilplaatsen staan er namelijk al ongeveer 10 jaar. Als er mogelijkheden zijn tot legalisatie dien je volgens Duijnker van handhaving af te zien. Qua uitvoering betekent dit, dat er voor 1 april 2022 een vergunning voor een schuilstal moet worden aangevraagd. Daarin moet een datum zijn vermeld waarop wordt gesloopt en gebouwd.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button