Den HelderPolitiek

Meer mensen recht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing

Advertentie:

Den Helder – Het college gaat naar aanleiding van een gezamenlijke motie van GroenLinks en de PvdA met een voorstel komen waardoor meer bewoners van Den Helder recht krijgen op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Op dit moment komen gezinnen die minder dan 120 procent van het sociaal minimum verdienen in aanmerking voor kwijtschelding. Mogelijk wordt dit verhoogd naar 130 procent. Een motie van Behoorlijk Bestuur om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van nascheiding kreeg onvoldoende steun.

Er was veel te doen over het afval tijdens de raadsvergadering woensdagavond. Behoorlijk Bestuur en Fractie Pastoor wilden de jaarlijkse verhoging van de heffing niet door laten gaan. Dat zou een gat van een half miljoen slaan in de begroting, merkte VVD raadslid Kees Visser op. Het voorstel kreeg dan ook onvoldoende steun. GroenLinks kwam met drie voorstellen over afval: Fractievoorzitter Marije Boessenkool gaf onder andere aan het vreemd te vinden dat bedrijven en verenigingen geen mogelijkheid hebben om afval gescheiden aan te leveren. Ook ziet zij graag een verfijning van de tarievenindeling voor huishoudens. Nu betaalt een gezin van twee personen hetzelfde als een gezin van tien personen.

Over het scheiden van afval door bedrijven was wethouder Michiel Wouters duidelijk: Dat is geen taak voor de gemeente en hij verwacht verschillende rechtszaken wanneer de gemeente zich daar wel mee gaat bemoeien. Bedrijven kiezen zelf door welk bedrijf hun afval wordt opgehaald. Met verschillende maatschappelijk partners, zoals bijvoorbeeld Scholen aan Zee, zijn er in samenwerking met HVC wel pilots gaande. Wat betreft het voorstel van GroenLinks om onderscheid te gaan maken tussen huishoudens van verschillende omvang gaf Wouters aan met een berekening te komen.

Ook komt het college terug naar de raad met een voorstel over de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De motie van de PvdA en GroenLinks daarover werd aangenomen. Volgens PvdA fractievoorzitter Jan de Leeuw krijgen hardwerkende mensen met een middeninkomen het steeds lastiger. Zij lopen ook alle subsidies en kwijtscheldingen mis. De grens voor de kwijtschelding moet daarom opgerekt worden naar 130 procent van het sociaal minimum. De wethouder waarschuwde er wel voor dat dit betekent dat andere mensen meer gaan betalen voor hun afval: De belasting is namelijk kostendekkend en wordt verrekend.

Onderzoek nascheiding
Via een motie wilde Behoorlijk Bestuur het college opdracht geven om te onderzoeken wat de effecten van nascheiding zouden zijn. Volgens raadslid Sjoerd Oudijk stappen steeds meer gemeenten over op dit systeem, waarbij inwoners hun afval niet meer zelf hoeven te scheiden. Het is volgens Oudijk achterhaald, duurder en minder goed voor het milieu. Na het afraden van de motie door de wethouder, er wordt volgens hem door HVC voldoende onderzoek gedaan naar eventuele verbeteringen in het proces, en pleidooien door D66 en GroenLinks tegen nascheiding, werd de motie verworpen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. Het gaat bij het aanvragen van kwijtschelding niet alleen om het inkomen, maar vooral om het vermogen wat de aanvrager heeft. Dat vermogen om vrijstelling te krijgen is lager dan het vermogen wat je mag hebben als bijstandsgerechtigde. Ik heb het idee, dat de mensen die hierover discussieerden, hier niet van op de hoogte zijn, aangezien ze het alleen over de inkomensgrens hebben.

Wellicht ook interessant

Back to top button