Den HelderPolitiek

Uniek: Helderse begroting unaniem aangenomen

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad heeft woensdagavond, zij het na het aannemen van negen amendementen en veertien moties, unaniem ingestemd met de begroting. Voor Den Helder is dat een unieke gebeurtenis en er ontstond in de Stadshal van de Kampanje dan ook een luid gejuich.

Of uniek, het was in ieder geval jaren geleden dat alle handen van zowel de coalitie als de oppositie omhoog gingen voor de begroting. VVD’er Rogier Bruin deed middenin de vergadering al een oproep: ‘Laten we ons best doen om deze begroting unaniem te steunen.’ Bruin, maar ook een aantal andere raadsleden, merkten op dat de sfeer tijdens de begrotingsvergadering goed was. Er werd naar elkaar geluisterd en de debatten waren, op een enkel ‘wedstrijdje ver plassen’ over de zetelverdeling, respectvol en op de inhoud. Toen ook de kritische oppositieleider Sylvia Hamerslag na enige aarzeling haar hand omhoog deed om vóór de begroting te stemmen ontstond er gejuich en geklap onder de raadsleden.

Ondanks de vrolijke stemming merkte Bruin ook op dat de wijze waarop de Helderse raad omgaat met een begroting volgens hem niet helemaal wenselijk is. Ook CDA’er Harmen Krul maakte een opmerking over het bombardement van moties en amendementen. Verwijzende naar buurgemeente Hollands Kroon, waar voor de begrotingsvergadering op donderdag 3 november een handjevol moties op de agenda staan, stelde hij dat de politiek in Den Helder goed moet gaan nadenken over de wijze waarop zij omgaat met de besluitvorming. Volgens Bruin hebben veel van de 33 moties die werden ingediend weinig tot niets met de begroting te maken. Veel onderwerpen kunnen beter geagendeerd worden voor een commissievergadering.

College open, maar is er wel geld?
De reactie van het college op alle moties en amendementen kan, in tegenstelling tot eerdere begrotingsvergaderingen waarin wethouders toch veelal afwijzend reageerden, als open en positief beschreven worden. Ook dat merkte verschillende partijen op. De openheid om nieuwe plannen aan te nemen is bijzonder, omdat er voor 2023 toch erg weinig financiële ruimte overbleef voor eventuele nieuwe plannen. Hoe het college alle aangenomen moties en amendementen van de gemeenteraad wil gaan bekostigen is dan ook niet duidelijk.

Zo werd er woensdagavond op initiatief van Behoorlijk Bestuur en fractie Pastoor een miljoen euro gereserveerd voor een Helders steunfonds, gaat er na een amendement van de PvdA €50.000,- naar valpreventie en kregen D66 en GroenLinks voldoende steun om een ton uit te geven voor het vergroenen van de openbare ruimte, om maar een paar voorbeelden te noemen. Wethouder Financiën Pieter Kos gaf woensdagavond geen algemene reactie op de gevolgen van dit alles voor de gemeentelijke financiën. Dat de begroting unaniem werd aangenomen noemt hij heel bijzonder. Hij nam van verschillende aanwezigen felicitaties in ontvangst.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button